หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไกลจากสมดุล

      พอล เดวีส์ (Paul Davies) นักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้พูดว่า หากว่าเราไม่สามารถค้นพบ หรืออธิบายสาเหตุของการกำเนิดหรือทำนายกระบวนการทั้งหมดได้โดยกฎต่าง ๆ ของระดับล่างระดับของโลก ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นมาเองทันทีทันใดก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ เราก็จำเป็นต้องหาหลักการอื่นมาอธิบายหรือเสริมกฎของระดับล่าง ๆ ที่เรามีอยู่ เดวีส์คิดว่าองค์กรที่ซับซ้อนที่คลี่ขยายปรากฎให้รับรู้ซึ่งสามารถสังเกตได้ในทุกวินัยทางวิทยาศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีก ชี้ชัดว่าการเกิดขึ้นขององค์กรเช่นนั้นเป็นคุณสมบัติหรือเนื้อหาสาระของธรรมชาติ ทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ ของการจัดองค์กรให้กับตนเอง ที่ต้องปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดความไกลจากสมดุล (far - from - equilibrium) ในระบบเปิด (open system) และไม่เป็นแนวตรง (non - linear progression) ตามกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิคส์ ที่ก็คล้าย ๆ กับระบบของความจลาจลไร้ระเบียบ (chaos) เดวีส์เรียกกฎและหลักการนี้ว่ากฎแห่งความซับซ้อน กับหลักการการจัดองค์กรตัวเอง ทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติของจักรวาลในระดับสูงที่เสริมบนกฎต่าง ๆ ที่ระดับโลกกายภาพที่เรารู้ เดวีส์คิดว่าความซับซ้อนและการจัดองค์กรตัวเองที่เป็นธรรมชาตินี้บริหารด้วยแรง หรือพลังงานระหว่างอนุภาคที่ซึมแทรกเคลื่อนไหวในทุกหนแห่งในจักรวาล ไม่มีอะไรใหม่และไม่มีอะไรขัดหรือคัดค้านกับกฎทางฟิสิกส์ใด ๆ ในโลก กฎที่เดวิสเสนอจึงเปรียบเสมือนกฎช็อฟท์แวร์แห่งธรรมชาติ ทำหน้าที่บริหารควบคุมระบบต่าง ๆ ขององค์กร บริหารข้อมูลและจัดการในเรื่องของความซับซ้อนทั้งหมด ทั้งหมดเป็นธรรมชาติในอีกระดับหนึ่ง ไม่ใช่และไม่ได้เป็นส่วนหรือได้มาจากฮาร์ดแวร์ระดับล่าง ที่เป็นธรรมชาติระดับล่างระดับโลก และกฎทางฟิสิกส์กายภาพที่เราคุ้นเคยกันทฤษฎีของพอลเดวีส์ มีนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าระดับรางวัลโนเบลเห็นพ้องด้วยในหลักการไม่น้อยเป็นต้นว่าพี ดับลิว แอนเดอร์สัน วิลเลียม ธอร์พ และนักชีววิทยาที่ชื่อเบอร์นาร์ดเร็นซ์ (P.W.Anderson, William H. Thorpe and Bernard Rensch)

      อิลยาพริโกจิน (ดูบทที่สองด้วย) เป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามปรับปรุงกฎทางฟิสิกส์ เพื่อพิสูจน์กฎแห่งความซับซ้อนและกระบวนการจัดองค์กรตนเองในด้านที่ละเอียด ด้วยทฤษฎีแควนตัมเมคานิคส์ เริ่มด้วยความซับซ้อนขององค์กรทางชีวเคมีที่อธิบายด้วยหลักการของเขาเอง (dissipative theaory) ที่เป็นไปตามกฎของเทอร์โมไดนามิคส์ในระบบที่เปิด และเวลาที่ไม่เท่ากันและไม่เป็นเส้นตรง (non - linear and time asymmetry) ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าไกลต่อความสมดุล (far - from equilibrium) ตลอดเวลาด้วยการจัดองค์กรตนเองที่อนาคตมีแต่ความไม่แน่นอน หรือมีแต่ความอาจเป็นไปได้หลายทางตามกฎแห่งความไม่แน่นอน (Heisenberg's Principle) ผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน และก็เป็นการอธิบายการเกิดความเป็นระเบียบที่ตามความจราจลไร้ระเบียบของทฤษฎีเคออสไปด้วย

     เดวิดโบห์ม (David Bohm) ยอดอัจฉริยะทางแควนตัมเมคานิคส์ เช่นเดียวกันที่พยายามปรับกฎทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายกฎแห่งความซับซ้อน และกระบวนการจัดองค์กรตนเองโบห์มเป็นคนที่ไม่ยอมรับเรื่องของความบังเอิญในทุกเรื่อง และทั้งหมด (ran - domness) โบห์มเน้นว่าความไร้ระเบียบที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกับความบังเอิญ ที่ไม่ใช่ระบบของธรรมชาติเขาจึงได้เสนอเรื่องของระบบของจักรวาล และสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดหัวใจของความคิด และงานค้นคว้าของเขามาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษ และพูดตามความเป็นจริงในปัจจุบันของโลกแห่งฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็ยอมรับว่า มีนักวิทยาศาสตร์เพียงสองคนเท่านั้นที่อาจเทียบได้กับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ นั่นก็คือเดวิดโบห์มคนหนึ่งและอีกคนก็คือสตีเฟ็น ฮอว์กิง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน