หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วิน

      การค้นคว้าธรรมชาติและชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้งของชาร์ลส์ ดารวินและความกล้าหาญของเขาที่ได้เสนอทฤษฎีของชีวิตเป็นไปตรงกันข้ามกับความเชื่อศรัทธาของคนทั่วไป ขัดกับคำสอนของศาสนาอย่างตรงกันข้ามในปี 1859 นับได้ว่าเป็นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์แห่งชีวิต เป็นการวางรากฐานทางชีววิทยาให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง แทบว่าจะเทียบได้กับ การค้นพบของไอแซคนิวตัน (Isaac Newton) เรื่องสสารและการเคลื่อนที่และพิสูจน์กฎแห่งแรงโน้มถ่วง ที่ได้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กายภาพเมื่อหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อนหน้านั้น ความยิ่งใหญ่อัจฉริยะของบุคคลทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่แท้จริง แม้ว่าความรู้ที่ทั้งสองได้วางรากฐานมีอยู่มากในปัจจุบันว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด หรือแม้บ้างที่ไม่จริงเลย นั่นก็เพราะวิวัฒนาการของความรู้เครื่องมือและประสบการณ์มีมากขึ้นไปตามวันเวลา ทั้งหมดไม่ได้ทำให้ความเป็นมหาอัจฉริยะของทั้งสองคนเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย

     สำหรับทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติของดาร์วินนั้น ในด้านของวิวัฒนาการนับว่าเป็นทฤษฎีที่ดีที่สุด และยิ่งนับวันที่ความก้าวหน้าในด้านโมเลกุลชีววิทยา และพันธุกรรมศาสตร์มีความลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นเท่าไร ทฤษฎีก็ยิ่งเข้มแข็งเป็นจริงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะก็ในด้านของหลักการที่สำคัญ ๆ ในระดับของโมเลกุลเช่น ในเรื่องของมิวเตชั่น อย่างไรก็ตามในด้านที่เป็นเรื่องของความบังเอิญ (randam variation) ความบังเอิญอะไรที่ทำให้ความสามารถในการปรับองค์กรตนเองมั่นคงซับซ้อน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องลึกซึ้งและเป็นขั้นตอนสูงขึ้นอย่างมหัศจรรย์ เหลือความเป็นไปได้ในเมื่อหลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริง มิวเตชั่นแทบทั้งหมดเป็นวิวัตการย้อนกลับ เป็นอันตรายหรือเลวลงกว่าเดิมทำให้เกิดความไร้ระเบียบจลาจลมากกว่าความเป็นระเบียบและดีงามนอกจากนี้ด้วยทฤษฎีนี้ การตีความทางวิทยาศาสตร์ว่าวิวัฒนาการตามธรรมชาติให้โอกาสต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธ์ที่ดีกว่า ผู้ที่แข็งแรงกว่าหาอาหารได้เก่งกว่าเท่านั้นที่รอด แข็งแรงและหาอาหารกับดีกว่าฉลาดกว่าเป็นคนละประเด็น ถ้าไม่เช่นนั้นป่านนี้โลกคงจะเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ จะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้ไม่คำนึงความหมายและความพิสดารซับซ้อนของกระบวนการ ถ้าเช่นนั้นทำไมต้องมีมนุษย์ที่อ่อนแอด้วยในด้านพละกำลังแต่ผู้ที่อ่อนแอกลับเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้แทบทั้งหมด มิน่าเล่าที่ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินจึงไม่อธิบายว่าทำไมจึงยังคงมีอะมีบาอยู่ตั้งพัน ๆ ล้านปี ทำไมบางตัวมันจึงเปลี่ยนแปลงไปวิวัฒนาการไปแต่บางตัวก็ไม่เป็นเช่นนั้น ทำไมยังมีแมงกะพรุนกุ้งและปลาและความหลากหลายของชีวภาพ และก็เช่นเดียวกันทฤษฎีก็ยังไม่คำนึงถึงองค์รวม และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านกระบวนการของหน้าที่ของการพึ่งพากันอย่างขาดไม่ได้ ทำให้บางส่วนที่สำคัญของทฤษฎีขาดความหมายไกลความรอบด้านลงไป นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่มักเป็นนักปรัชญาด้วย จึงรับการอธิบายตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติไม่ได้ทั้งหมด เซอร์ เฟรด ฮอยล์ศาสตราจารย์และผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ทฤษฎีแห่งมหาวิทยาลัยเค็มบริดจ์จึงสรุปว่า การสับเปลี่ยนยีนส์พันธุกรรมอย่างสลับซับซ้อนในกระบวนการวิวัฒนาการทางชีววิทยานั้น สุดท้ายแล้วอยู่ภายใต้การกำหนดและการควบคุมของอภิมาปัญญาที่บริหารทั้งหมด จากภายในจักรวาลเพื่อจักรวาลเองทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของจักรวาล ทั้งที่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือเชื่อมโยงต่อเนื่องกันระหว่างสรรพสิ่ง และจักรวาลเข้าไปด้วย และเฟรด ฮอยด์ก็ไม่ได้พูดว่าอภิมหาปัญญานั้นอยู่ภายนอกจักรวาลหรือว่าเป็นใครเป็นอะไร

     จึงเป็นได้ว่าในทางชีววิทยากายภาพ เมื่อพูดถึงเหตุปัจจัยของการเป็นชีวิตต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแล้ว ที่พูดมาข้างบนทั้งหมดนั่นก็เหมือนกับไม่ได้พูดอะไรเลย ที่ว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปจนแทบจะถึงที่สุดแล้วนั้น ลองตอบให้ชัดเจนทางวิทยาศาสตร์มาซิว่าชีวิตเกิดมาได้อย่างไร

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน