หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การจัดการองค์กรตนเอง กฎธรรมชาติ

กำเนิดชีวิต

     ถ้าหากว่ามีใคร นักวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเขารู้ว่าชีวิตเริ่มแรกจริง ๆ เริ่มต้นมาอย่างไร อย่าไปเชื่อเป็นอันขาด ที่จริงจะต้องระวังคนคนนั้นด้วยซ้ำ ที่ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสามประเภท คือถ้าไม่ใช่คนบ้าก็ต้องปัญญาอ่อนมาก ๆ หรือไม่ก็คนขี้โกงนักต้มตุ๋น เพราะว่าจนบัดนี้ ยุคสมัยที่เชื่อกันว่าวิทยาศาสตร์ได้พลิกก้อนหินทุก ๆ ก้อนหมดแล้ว ไม่มีอะไรอีกเป็นความลับหรือที่มนุษย์ไม่รู้ แต่ก็ต้องยอมรับกันเรื่องกำเนิดของชีวิตนี่ไม่รู้จริง

     ตำนานของจีนที่เล่ากันบากว่าซาเกี่ยมมอนีฮุดโจ้ว ทับศัพท์เดิมก็คงเป็นศากยมุนีพุทธเจ้า ได้บอกกับเทพยดาองค์หนึ่งว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดฟ้าเปิดดิน ไอฟ้ากับไอดินจึงปะทะกันและแล้วชีวิตก็เกิดขึ้นมาจากมวลของหมอกไอที่ผสมกันนั้น ตำนานโบราณของไทย (อาจจะเป็นวัฏกัปป์หลัง ๆ ของจักรวาลแห่งความว่างเปล่าในวัฏกัปป์แรก) เรื่องผีฟ้าแสงหรือขุนสรวงอาภัสสรเทพที่ได้กลิ่นไอดินจึงลงมากินง้วนดิน หลงกินเข้าไปมากเลยหมดอิทธิฤทธิ์ที่เป็นรังสีแสง กลายเป็นคนกลับขึ้นไปไม่ได้อีก ต้องรอจนมีนางสางหลงลงมาอีกคนหนึ่ง

     กอสเปลที่สี่ของจอห์นบอกว่าทีแรกก็มีเสียงเป็นคำพูดเสียงพูดของพระเจ้า เสียงพูดคือพระเจ้า และแล้วความมืดก็หายไปในวันแรกวันต่อมามีน้ำมีดิน มีพืชและสัตว์ทั้งหลายวันที่หกจึงมีอะดัม "ภาพลักษณ์ของพระเจ้า" ศาสนายิวมีอะดัมกัตโมนคือมนุษย์ผู้สมบูรณ์ วิญญาณแห่งพระเจ้า 

     อะริสโตเติลบอกว่าสรรพสิ่งสร้างขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ และกลไกประกอบการกำเนิดสรรพสิ่งมีสี่เหตุปัจจัย คือวัสดุ ประสิทธิภาพรูปแบบและสุดท้าย (material efficient formal final) เหตุปัจจัยข้อสุดท้ายของสรรพสิ่งที่มีชีวิตก็คือชีวิต พิจารณาจากเหตุผลและหลักการของความจริงทางโลก อะริสโตเติลก็จำเป็นต้องวางรากฐานความคิดของกระบวนการธรรมชาติเช่นนั้น แน่นอนว่านั่นเป็นกระบวนการในด้านของรูปธรรมกายสภาพ บนเป้าหมายของการกำเนิด ถ้าจะสร้างบ้านก็เมื่อต้องการบ้านสำหรับอาศัย ก็ต้องมีวัสดุพร้อม มีความสามารถประสิทธิภาพที่จะนำวัสดุมาประกอบกัน จะต้องมีรูปแบบหรือรูปฟอร์มของบ้านว่า เป็นอย่างไรจะอยู่ตำแหน่งไหนคือต้องมีพิมพ์เขียว สุดท้ายคือได้บ้านตามเป้าหมายของผู้สร้างทุกประการ

     เรื่องของชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกับที่อะริสโตเติลคิด ว่าเหตุปัจจัยสุดท้ายคือชีวิตแรกที่อุบัติขึ้นมาบนโลก บ้านที่สร้างสำเร็จรูปแล้วนั่นคือเซลล์แรกแห่งชีวิต ซึ่งก็คงเป็นพวกเดียวกับตัวอะมีบางที่แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ ทั้งบางชนิดบางพันธุ์ยังเป็นเชื้อโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคบิดลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดติดเชื้อ ซึ่งก็ยังมีคนไม่น้อยในบ้านเราเป็นกันทุก ๆ ปี แถมยังมีตายกันปีละหลายคนด้วย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าในทางชีววิทยาแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นชีวิตมนุษย์เป็นเราท่านทุก ๆ คนจึงล้วนประกอบอยู่ในอะมีบาตัวแรกตัวนั้น พันธุกรรมแรกที่อะมีบามันมี มันได้ถ่ายทอดผ่องถ่ายต่อมาเรื่อย ๆ เป็นพันธุกรรมของมนุษย์จนทุกวันนี้ แต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่คล้ายอะมีบาหรือสัตว์เซลล์เดียวตัวแรกที่เกิดขึ้น 3.5 พันล้านปีมาแล้วนั้น เราไม่รู้ว่ามันวิวัฒนาการมาจากโมเลกุลของสารเคมีที่ไม่มีชีวิตอย่างไร จากแร่ธาตุธรรมดาง่าย ๆ เช่นคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและน้ำอย่างไร ในสมัยยุคมือทางปัญญาก็ดีไปอย่างที่คนเขารับกันง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยากไปสร้างทฤษฎีอะไรกันให้ปวดหัว ถ้าไม่ใช่เชื่อว่ามีผู้สร้างสร้างขึ้น ก็พอใจที่คิดว่ามันเกิดมาเอง เหมือนไข่หนอนและแมลงที่เกิดได้เองในผลไม้ที่เน่าแล้ว หรือตามใต้ก้อนหินขอบบึงที่อยู่ ๆ ก็มีชีวิตขึ้นมา แต่คนที่ขี้สงสัยเป็นกรรมพันธุ์สันดานไม่หยุดง่าย ๆ เชื่อเช่นนั้น และจากวันนั้นจนวันนี้มีทฤษฎีซ้อนทฤษฎีของการกำเนิดของชีวิตมากมาย

     นับตั้งแต่ยุคสมัยความก้าวหน้า ที่วิทยาศาสตร์กายภาพและหลักการแบ่งแยกแปลกคือความจริง ทฤษฎีว่าด้วยกำเนิดชีวิตก็มีขึ้นมากมาย บ้างก็มีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือแม้แต่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นทั้งหมด โดยไม่มีเครื่องหมายคำถามตัวโตมาก ๆ อยู่ในใจ จนทุกวันนี้ที่เขายังเก็บไว้ในตำรา ก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะมันยังไม่มีทฤษฎีใดที่มีข้อพิสูจน์อย่างเด็ดขาด หรือที่ดีกว่าบอกว่าชีวิตเป็นชีวิตได้อย่างไร 

      ประการหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเข้าใจว่าบางทฤษฎีอาจจะถูกต้องเป็นจริง ยกตัวอย่างทฤษฎีที่เชื่อกันมากอยู่พักหนึ่งก็คือทฤษฎีแห่งความบังเอิญมหาบังเอิญของแสตนลีย์มิลเลอร์กับฮาโรลด์ ยูเรย์ (Stanley Miller and Haro'd Urey) ที่ฮือฮากันในปี 1952 ตอนที่ผู้เขียนกำลังเป็นนักเรียนแพทย์ ใคร ๆ ต่างก็พากันคิดว่า ในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็สามารถรู้ชาติกำเนิดของชีวิตแล้ว นักวิทยาศาสตร์เองก็มั่วกับความบังเอิญกันอย่างไม่น่าเชื่อไปกับเขาด้วย ทั้ง ๆ ที่ทฤษฎีที่เชื่อกันนั้น ไม่มีอะไรจริง ๆ นอกจากมีแต่ความบังเอิญแทบจะทั้งหมด บังเอิญที่สป๊าร์คจากฟ้า ฟ้าผ่ามันเกิดซ้ำซ้อนเป็นล้าน ๆ ครั้งทำให้มีเธน แอมโมเนียและไฮโดรเจนที่ทำไมจึงยังมีอยู่ในบรรยากาศโลก ทั้ง ๆ ที่มันต้องหลุดลอยไปทันทีที่โลกเย็นลงและมีน้ำเกิดขึ้นมา อย่างไรก็ตาม สมมุติว่ามีทั้งหมดผสมกันซ้ำซ้อนจนธาตุพื้น ๆ กลายเป็นสารประกอบอนินทรีย์และเปลี่ยนต่อไปเป็นสารอินทรีย์ รวมทั้งกรดอะมิโนแล้วก็ตกลงไปในน้ำ ตรงบริเวณนั้นโมเลกุลต่าง ๆ บังเอิญไม่ไปไหนแต่จะรวมกันตรงนั้นพอดี ฟ้าผ่ามันก็บังเอิญผ่าซ้ำซากอยู่ตรงนั้นพอดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านหรือเป็นร้อย ๆ ล้าน ๆ ปี จนโมเลกุลเกิดรวมกันและสามารถผลิตตัวเองซ้ำซ้อนเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา มิลเล่อร์ทำกรดนิวเคลอิคในห้องทดลองได้จริงจนตอนนั้นใคร ๆ ก็คิดว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกำเนิดสร้างชีวิตได้แล้ว แต่มิลเล่อร์ก็ผลิตได้แค่กรดนิวเคลอิคที่ไม่มีเปลือกไม่เป็นเซลล์ ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไปได้แค่นั้น หรือจะเอาทฤษฎีอสุจิสากล (pan - spermia) ของอาเร็นเนียสนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวสวีเด็น (Svante Arhenius) ที่บอกว่าเชื้อแห่งชีวิตมาจากนอกโลกมากับอุกกาบาตฟรานซิส คริค ที่พบและอธิบายดีเอนเอ จนได้รางวัลโนเบลเช่นกัน (Francis Crick) ก็เล่นด้วยกับทฤษฎีนี้ จริง ๆ ด้วยในห้วงอวกาศมีอินทรีย์สารเคมีเต็มไปหมดแม้ในเนบูล่า มีเหล้าที่ก็เป็นอินทรีย์เคมีด้วย ทฤษฎีนี้มีว่า อุกกาบาตที่ตกลงบนโลกมากมายทุกวันมันนำเอาโมเลกุลแห่งชีวิตลงมาด้วย ทำให้นึกถึงเรื่องฟ้าแสงสางที่ลงมาจากฟ้าเพราะหอมไอดิน จึงลงมากินง้วนดินจนหมดฤทธิ์กลับขึ้นไปไม่ได้กลายเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ ในตำนานพื้นบ้านโบราณของไทยเรา

     ดังนั้นในทางวิทยาศาสตร์จนทุกวันนี้ เอากันให้แน่ในวันนี้เราเพียงรู้จักและมั่นใจในโมเลกุลสารอินทรีย์ โดยเฉพาะกรดนิวเคลอิคคือเหตุปัจจัยของชีวิตแต่มันก็หยุดอยู่แค่นั้น แค่นิวคลิโอโปรตีนที่เป็นแม่แบบของดีเอ็นเอ ก่อนหน้านั้นที่เป็นเรื่องของความบังเอิญมหาบังเอิญตามทฤษฎีของมิลเลอร์กับยูเรย์ เราไม่รู้หรือไม่แน่ใจส่วนมากจะไม่เชื่อด้วยซ้ำ และหลังจากเป็นเซลล์เป็นชีวิตแรกขึ้นมาแล้วเรารู้อย่างมั่นใจได้มากพอสมควร โดยเฉพาะในด้านของวิวัฒนาการ ตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติของชาร์ลส์ดาร์วินที่แม้ว่าอาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมด แต่ทว่าส่วนหนึ่งต้องเป็นความจริงอย่างแน่นอน ด้วยหลักฐานทางดึกดำบรรพ์วิทยาธรณีวิทยาการศึกษาฟอสซิลชั้นดิน และบรรยากาศของอดีตกาลนับล้านปียืนยันหลักการและส่วนสำคัญของทฤษฎีดาร์วินว่าถูกต้องเป็นความจริงส่วนช่วงวิวัฒนาการจากโมเลกุลที่ซับซ้อนเป็นชีวิตจริง ๆ เรายังไม่รู้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า เรากำลังจะพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนในเวลาที่ไม่ช้าเกินรอ และมันเป็นการพิสูจน์ด้วยการปฏิวัติหลักการแปลกแยกย่อยย่อรีดัคชั่นนิสม์ที่อยู่กับเรามานาน ด้วยการรวมวินัยวิชาการที่ไม่ควรจะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดแต่ต้นเข้าด้วยกันใหม่ในกรณีของการพิสูจน์กำเนิด และการเริ่มของชีวิตนั้นจะเป็นการรวมฟิสิกส์เคมีชีววิทยาปรัชญาและวิชาการอื่น ๆ ด้วยกัน

     วิทยาศาสตร์บอกกับเราว่ามนุษย์เป็นผลผลิตของวิวัฒนาการ มาจากโมเลกุลแห่งชีวิตมาตั้งแต่มีเซลล์มีชีวิตขึ้นมาในโลก โดยใช้เวลาคัดเลือกปรับแต่งจนถึงที่สุดจนสมบูรณ์กว่านี้ไม่ได้อีกแล้วทั้งหมดใช้เวลาไปร่วม 3500 ล้านปี ด้วยพยานหลักฐานที่แน่นหนาด้านดึกดำบรรพ์วิทยา (Paleantology) ที่ก้าวหน้าในระยะหลัง ๆ จากการใช้วิธีคำนวณอายุด้วยโปแตสเซี่ยมและธอเรียมและอื่น ๆ แทนคาร์บอน ทำให้การตรวจหาอายุในดินหินและฟอสซิลเป็นไปได้อย่างดีและแม่นยำถอยหลังไปได้นับร้อย ๆ ล้านปีหรือแม้เป็นพัน ๆ ล้านปี

 "นั่นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพ และแน่นอนนั่นไม่ใช่ทั้งหมด และนั่นคือที่มาของหนังสือเล่มนี้"

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน