หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

       เดวิด โบห์ม (David Bohm) นักฟิสิกส์และอัจฉริยะทางแควนตัมเมคานิคส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นนักคิดในปรัชญาที่ลึกซึ้งผู้เป็นทั้งเพื่อนและศิษย์ของกฤษณามูรติ ได้สร้างทฤษฎีที่ในด้านหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่สูงและลึกเหนือแควนต้ม (beyond the quantum) ที่เรียกว่าความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมดและองค์กรการซ่อนเร้นตัวเอง (Wholeness and The Implicate Order) ที่เป็นความจริงและยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป แม้ว่าหลายคนจะยอมรับว่าเป็นความจริงแต่ก็ยังทำใจให้เชื่อไม่ได้

     โบห์มอธิบายว่าจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหมด สสารวัตถุทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งแม้แต่จิตวิญญาณล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวที่แตกแยกจากกันไม่ได้ แต่ละส่วนเป็นส่วนของทั้งหมดมีทั้งหมดม้วนซ่อนเร้นอยู่ภายใน ที่จะคลี่ขยายออกมาให้ปรากฏด้วยกระบวนการหรือกฎ และระเบียบของการจัดองค์กรของตัวเองที่มีระดับระนาบพัวพันกันอย่างซับซ้อน ทั้งหมดเป็นวิถีแห่งธรรมชาติ ซึ่งมองจากมุมมองหรือในรูปหนึ่ง จักรวาลและทั้งหมด (totality) ก็คือชีวิต

     ในด้านของธรรมชาติแห่งชีวิตตามนัยยะดังกล่าวบนโลกของเรา โบห์มยกตัวอย่างป่าไม้ฝนที่ขึ้นหนาทึบแน่นขนัดของมันอย่างเป็นธรรมชาติ ในป่านั้นมีทั้งสิ่งที่มนุษย์จัดว่ามีชีวิตกับสิ่งที่จัดว่าไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ เหมือนต่างคนต่างอยู่แปลกแยกย่อยจากกันในสภาพที่เป็นไปของมันเองเช่นนี้ ต้นไม้จำนวนมากตายไป ล้มโค่นลงมา แต่ก็มีต้นไม้จำนวนมากงอกแซมโตใหญ่ขึ้นมาแทน สัตว์ป่าต่าง ๆ ล้วนพึ่งพากันกินกันระหว่างเผ่าพันธุ์ที่มองเฉย ๆ ตื้น ๆเข้าใจว่าเป็นวัฏจักรของอาหาร แต่ที่จริงแล้วไม่ว่าชนิดหรือจำนวนของต้นไม้ส่ำสัตว์แมลงและจุลชีพที่เป็น "ป่าทั้งหมด" จะเป็นไปตามกฎของการจัดองค์กรตัวเองในสภาพที่เรียกว่าใกล้กับสมดุลเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาที่ยาวนาน ก็อาจจัดได้ว่าป่าไม้ทั้งป่าเองรวมสรรพชีวิตทั้งหมด ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องและค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาจากความเป็นองค์กรที่ซ่อนเร้นตัวเอง ชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรวมทั้งก้อนหินดินน้ำและการเคลื่อนไหวของก๊าซบรรยากาศของป่าคือองค์กรชีวิต

     ในระดับที่ย่อยลงมา เมื่อต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมาและตายไปกระบวนการของการซ่อนเร้นตัว และคลี่ขยายออกมาให้ปรากฏ (enfolding - unfolding) ในระดับที่ย่อยลงมามากก็ดำเนินไป เช่นเดียวกันกับป่าทั้งป่า แต่บริเวณเดียวกันเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่ตายไปก็จะงอกขึ้นมาแทน การงอกไม่ได้เป็นเรื่องของเม็ดพันธ์แต่เพียงประการเดียว หรือแม้ว่าจะเป็นส่วนใหญ่เพราะเม็ดพันธุ์ไม่มีทั้งสารอาหารหรือพลังงานที่จะเกื้อหนุนการเจริญพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้แต่เม็ดพันธุ์เม็ดนั้นมันให้ "ข้อมูล" ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรวมทั้งดินน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ให้เม็ดพันธุ์ใหม่ซ้ำรอยเดิมตลอดไป การแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานระหว่างกันและกันและกับสิ่งแวดล้อม การดำรงอยู่หรือสลายไปมีตรงไหนบ้างที่แตกต่างจากองค์กรชีวิตที่เรารู้จัก เอาร่างกายของคนที่ตลอดเวลามีการแตกสลายตายไป และการเกิดขึ้นมาใหม่ของเซลล์ของเนื้อเยื่อตลอดเวลา การทำลายหรือกินกันเองระหว่างจุลชีพในลำไส้ที่จำเป็นต่อการย่อยหรือดูดซึมสารอาหาร หรือจุลชีพที่อยู่ในที่อื่นใดที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตผู้นั้น คิดดูให้ละเอียดแล้วก็จะเข้าใจว่าแม้หนึ่งในโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศที่ผ่านผิวของใบไม้เข้าไป ไม่ได้แปลว่ามันมีชีวิตขึ้นมาทันที หรือว่าโมเลกุลของอ๊อกซิจนที่เราหายใจเข้าไปในปอดผ่านเปลือกเซลล์แล้วแปลว่ามันมีชีวิตทันที เช่นเดียวกันที่โมเลกุลของก๊าซที่หายใจออกมาสู่ภายนอกทันทีนั้น มันได้ "ตาย" ไปทันที แต่ทั้งหมดมันเปลี่ยนชีวิตที่อยู่ในสภาพของการซ่อนเร้นตัวเองให้คลี่ขยายเปิดเผยออกมาและเมื่อรวมกับสิ่งอื่น ๆ แล้วก็กลายเป็นองค์กรชีวิตจากความสัมพันธ์กันของทั้งหมด ที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องในที่ว่างและมิติที่ซับซ้อน ที่มีช่วงเวลาเข้ามาร่วมในกระบวนการเคลื่อนไหวของทั้งหมด (holo movement holdynamicity)

        ซึ่งเมื่อไล่เรียงกันไปแล้ว เนื้อในของธรรมชาติ จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ธรรมชาติของชีวิต

โลกมีชีวิต

ความซับซ้อนขององค์กร

เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายหรือที่ไป

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

สนามพลังงานรูปพรรณสัณฐาน

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน