หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

       ไม่เฉพาะแต่สิ่งมีชีวิตเท่านั้น ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เช่นนั้นได้ เชลเดรกยังได้แสดงให้เห็นว่าผลึกของสารเคมีก็เป็นได้เช่นนั้นเหมือนกัน ดังสารเคมีที่เป็นน้ำยาสีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอธิลีนไดอะมีน ที่ผลิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและประหยัดในการขนส่งหลังจากที่ผลิตได้ก็ย้ายมาเก็บในถังเก็บจำนวนมาก ทางโรงงานได้พยายามทำให้มันตกผลึกในรูปของเอธิลีนโมโนไฮเดรท นักอุตสาหกรรมเคมีได้พยายามอยู่นานก็ไม่สามารถทำให้น้ำยาตกผลึกในรูปดังกล่าวได้ ในที่สุดก็ล้มเลิกความคิดเปลี่ยนเป็นทำให้แห้งเป็นฝุ่นที่เรียกว่าแอนโอดรัส แต่แล้วร่วมหนึ่งปีต่อมา น้ำยาเอธิลียนที่ทะยอยผลิตเก็บไว้ในถังอยู่ ๆ มันก็ตกผลึกเป็นเอธิลีนโมโนไฮเดรทได้เอง ที่น่าประหลาดใจก็คือน้ำยาสารเคมีอย่างเดียวกันที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน แต่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งและแม้ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สามารถทำให้มันตกผลึกเป็นเอธิลีนโมโนไฮเดรทได้ในทันทีที่ต้องการ

     ด้วยหลักฐานและการสังเกตเป็นเวลานาน เชลเดรกจึงสร้างทฤษฎีเรื่องสนามพลังงานแห่งรูปพรรณสัณฐานขึ้น โดยอธิบายว่าสนามพลังงานดังกล่าวเก็บสะสมประสบการณ์ และข้อมูลในการกำหนดดีไซน์รูปร่างสรรพสิ่งเป็นการเฉพาะมาตั้งแต่อดีตที่แทบไม่สิ้นสุดของจักรวาล ดุจเป็นแม่แบบพิมพ์เขียวผู้ร่างกำหนดและควบคุมรูปกายและพฤติกรรมของสรรพสิ่ง เชลเดรกชี้ให้เห็นว่าทำไมสัตว์ทุกชนิดจะต้องมีแขนขาสองคู่ หากว่าเกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติเมื่อสัตว์วิวัฒนาการจากปลามาขึ้นฝั่ง และอาศัยอยู่บนบก ทำไมปลาที่เป็นต้นตอของสัตว์บก ที่ไม่มีอะไรต้องทำบนบกก็มีครีบในตำแหน่งของแขนขาสองคู่เช่นเดียวกัน

     ทฤษฎีของเชลเดรก ในปัจจุบันยังเป็นที่โต้แยงกันมากหรือไม่ยอมรับจากนักชีววิทยาโดยทั่วไปก็จริง แต่ก็รอบคอบกว่าการพึ่งยึดแต่โมเลกุลทางพันธุกรรมและดีเอ็นเอเพียงอย่างเดียว เชลเดรกอธิบายว่ายีนส์พันธุกรรมดีเอ็นเอนั้นสามารถเป็นเพียงโค๊ดที่ออกคำสั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนผลิตวัสดุอุปกรณ์และจำแนกเป็นชนิดประเภทและจำนวนเท่านั้น และอาจทำหน้าที่ขนกองวัสดุไปยังตำแหน่งที่อยู่ตามแบบแปลน แต่ทว่าผู้ดีไซน์ตำแหน่งและผู้ดีไซน์รูปร่างรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นของร่างกายทั้งหมดหรืออวัยวะตำแหน่งหนึ่งใด ไม่ได้เป็นหน้าที่ของดีเอ็นเอหรือยีนส์เลย แต่เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบและบริหารแบบไม่ได้อยู่ในดีเอ็นเอในยีนส์ หรือแม้แต่ในร่างกาย หากแต่มันอยู่ในความว่างเปล่าของอวกาศของจักรวาล ในรูปของสนามพลังงานแห่งรูปพรรณสัณฐานที่สามารถติดต่อกันได้ทันที ไม่เกี่ยวกับความเร็วของแสง (สนามที่เกิดขึ้นมานี้อาจเป็นสนามพลังงานคลื่นแควนตัมหรือคลื่นพัวพันของอนุภาค ซึ่งก็เช่นเดียวกับสนามพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่มีจำนวนไม่มีสิ้นสุดนับหมื่นล้านแสนล้านสนาม ที่ต่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป หรือไม่ก็เป็นสนามที่มีลักษณะอนันตภาพหรือโฮโลแกรม รายละเอียดให้ดูบทที่เจ็ด) สนามพลังแห่งรูปพรรณสัณฐานของเชลเดรกมีหน้าที่ดีไซน์บริหาร และกำหนดรูปร่างสัณฐานและรายละเอียดทั้งหมดของชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์ที่จะต้องเป็นเช่นนั้นเท่านั้น หากวิเคราะห์โดยละเอียดและให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของความรู้ในด้านของแควนตัมเมคานิคส์ และทฤษฎีใหม่ ๆ มากหลายทางฟิสิกส์แห่งยุคใหม่แล้ว ก็อาจสรุปความเห็นทฤษฎีของเชลเดรกในหลักการทั่วไปว่า สนามพลังแห่งรูปพรรณสัณฐาน เป็นผลสรุปของการจัดองค์กรตัวเองของคลื่นอนุภาคที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของรูปแบบของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ประกอบเป็นจักรวาล เป็นทั้งส่วนเนื้อในของจักรวาลและทั้งถูกกำหนดให้มีรูปแบบหลักเช่นนั้นมาตั้งแต่เริ่มมีการเกิดของจักรวาล และต่อมาดัดแปลงเป็นรายละเอียด หรือแก้ไขปรับปรุงไปตามข้อมูลประสบการณ์ไปตามเวลาจนกระทั่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาในจักรวาล ชีวิตที่ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นมา ตามแผนที่เรียกว่าวิวัฒนาการของการจัดองค์กรตนเองของจักรวาล ที่ไล่เรื่อยลงมาตามลำดับจนถึงระดับล่าง ๆ จนเป็นชีวิตต่าง ๆ และจนถึงแม้แต่ชีวิตแต่ละชีวิตเลยทีเดียว เชลเดรกจึงเชื่อว่ารูปพรรณสัณฐานของมนุษย์สัตว์ทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง หรือแม้สิ่งไม่มีชีวิตล้วนถูกควบคุมกำหนดและจัดการ ให้เป็นไปตามแผนแม่แบบของสนามพลังงานแห่งรูปกายทั้งสิ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาลเลยทีเดียว พูดง่าย ๆ ก็คือมนุษย์ได้ถูกวางรูปแบบไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเลย วิวัฒนาการของการจัดองค์กรตนเอง ที่เป็นไปตามแผนจะต้องลงเอยเช่นนั้นแผนที่ว่าแต่ละชนิดแต่ละเผ่าพันธุ์ จะต้องมีรูปร่างที่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนักหน้าที่และเวลา ซึ่งทั้งหมดว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่กำหนดมาในแผนแม่แบบ ดังนั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกับ ช้าง ม้า ปลาวาฬ ต้นสัก แตงโมและดอกกุหลาบ ตามแผนวิวัฒนาการมันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเหมาะสมและดีที่สุด ตามหน้าที่และช่วงเวลาที่แต่ละชีวิต จะต้องวิวัฒนาการให้มาอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดในจักรวาลนี้

     ทั้งหมดที่เชลเดรก และนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ในปัจจุบันอธิบายจักรวาลและวิวัฒนาการของจักรวาลเป็นสรรพสิ่ง ที่จะต้องเป็นไปเช่นนั้นเท่านั้น จากกระบวนการการจัดองค์กรตนเองอันเป็นศักยภาพเป็นเนื้อในคุณสมบัติของจักรวาลเองนั้น ไม่ใช่เป็นการกล่าวถึงผู้สร้างหรือมีผู้สร้างเป็นใครอย่างไร แต่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปเช่นนั้นในหลักการของการเป็นจักรวาลทั้งหมด สำหรับจักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตทุกชีวิตมันจะต้องเกิดและเป็นไปตามครรลองนี้เท่านั้น เช่นเดียวกับที่จะพูดว่าจักรวาลไม่มีการเกิด การดับ มีแต่วิวัตกับสังวิวัตกลับไปกลับมา ที่จะต้องเป็นไปแบบนี้เท่านั้นดังที่กล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่า อนามัตตโก ยามัง สังสาโร บุพพโกติ นะ ปัญญายาติ มันเป็นไปเองอย่างคาดคิดด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หรือเช่นเดียวกับความจริงที่แน่นอนที่สุดตามกฎของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎข้อที่หนึ่ง อนุภาคสสารและพลังงานไม่มีเพิ่ม่ขึ้นมาได้อีก และที่มีอยู่ก็ไม่มีทางสิ้นสูญหายไปได้ มีแต่การเปลี่ยนสภาพเท่านั้น ทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของปัญญา ไม่มีทั้งเหตุผลและไม่เป็นตรรกะ ไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกอธิบายไม่ได้แต่มันเป็นความจริงอย่างที่สุด

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ธรรมชาติของชีวิต

โลกมีชีวิต

ความซับซ้อนขององค์กร

เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายหรือที่ไป

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

สนามพลังงานรูปพรรณสัณฐาน

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน