หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

     ระบบหรือความเป็นรูปพรรณสัณฐาน (morphogenesis) ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่จะต้องเป็นเช่นนั้น หรือมีรูปเช่นนี้เป็นความเร้นลับอย่างที่สุดอย่างหนึ่งของกระบวนการทางชีววิทยา และเป็นกระบวนการที่สนับสนุนเป้าหมาย และที่มาที่ไปของชีวิตทุกชีวิตลองคิดดูที่ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว ก็คือเซลล์ที่เพียงแตกต่างกับเซลล์ทั่วไปด้วยโครโมโซมที่ได้มาจากพ่อกับแม่คนละสาย แทนที่จะเป็นคู่สายของตนเองดั้งเดิม และจากสายโครโมโซมทั้งสองของเซลล์ที่ผสมกันเป็นไข่เติบโตเป็นตัวอ่อน เจริญพันธุ์ขึ้นมาตามขั้นตอนเป็นรูปร่างที่สลับซับซ้อนอย่างที่เรียกว่ามหัศจรรย์ก็ยังน้อยไป การเติบโตอย่างกับว่ามีแบบแปลนพิมพ์เขียว ทั้งที่เป็นแม่แบบของโครงสร้างของร่างกายทั้งหมด และความสัมพันธ์ของตำแหน่งของแต่ละส่วนแต่ละองค์กรย่อย เหมือนกับแปลนบ้านทั้งหมดมีรูปร่างเปอร์สเป็คตีฟรอบ ๆ อย่างไรมีห้องกี่ห้องที่แต่ละห้องอยู่ตรงไหนอย่างไรและก็ยังมีแบบแปลนย่อยลงไปอีกว่าห้องแต่ละห้องนั้น ต้องมีขนาดเท่านั้นเท่านี้มีพื้นเป็นไม้เป็นกระเบื้องมีหน้าต่างกี่หน้าต่าง จากนั้นก็ยังมีแบบที่ย่อยละเอียดลงไปอีกว่า กระเบื้องหรือไม้หรือสีที่มามีขนาดจำนวนหรือชนิดอย่างไรจึงจะไม่ขาดไม่เกินอย่างพอดี พิมพ์เขียวของรูปแบบสัณฐานของร่างกายสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันที่จะต้องมีแผ่นพิมพ์สีเขียวแม่แบบทั้งหมด ที่ควบคุมจัดสัดส่วนลักษณะของร่างกาย หัวจะต้องอยู่สูงสุดบนลำตัว มีขาสองขาอยู่ข้างล่างทุกส่วนอยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะ จะต้องประกอบให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่เฉพาะ ส่วนที่เป็นแบบย่อยลงมาก็รับผิดชอบแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะและองค์กรร่างกายลดหลั่นกันลงมา ดูแลควบคุมขนาดปริมาณและขอบเขตของแต่ละชิ้นส่วนที่เฉพาะ เป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะเป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างพอเหมาะพอดี ไม่ขาดไม่เกินสมบูรณ์อย่างที่สุด

     แน่นอนเรารู้ว่านั่นคือเป้าหมายของการเจริญพันธุ์ของชีวิตแต่ละชีวิตเป็นธรรมชาติของการเจริญเติบโต แต่ทว่าทั้งหมดนั้นมันมีอะไรควบคุม และบริหารให้มันเป็นไปตามแม่แบบพิมพ์เขียวใครเขียนแม่แบบที่ว่านั้น และทั้งหมดนั้นมันมีกลไกของการสรรสร้างมาอย่างไร 

    มีอยู่ช่วงหนึ่ง ก็ไม่นานมานี้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีคำตอบให้กับทั้งหมด คิดว่ารู้เรื่องชีวิตทั้งหมดเมื่อนักโมเลกุลชีววิทยาได้ค้นพบกรดนิวเคลอิคพบดีเอ็นเอและยีนส์ เมื่อมีการค้นพบการบริหารข้อมูลทางพันธุกรรม แต่ตอนนี้เรารู้ว่าที่คิดว่ารู้เท่านั้นมันไม่พอและเอามาอธิบายทั้งหมดไม่ได้ จริง ๆ แล้วส่วนมากอธิบายไม่ได้ ยกตัวอย่างดีเอ็นเอมันก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นมากกว่าเป็นโค๊ดให้สร้างโปรตีนได้ ดูแลทั้งขนาดและจำนวน คือสร้างอิฐสร้างตะปูผลิตสีได้ แต่จนบัดนี้ก็ไม่พบว่าดีเอ็นเอหรือยีนส์เป็นคนเขียนคำนวณแบบหรือดีไซน์ให้เป็นรูปไหนลักษณะใดหรือมีการวางแผนให้อิฐหินดินทรายและไม้ตะปู ที่กองอยู่ที่โรงงานเหล่านั้นเดินทางไปยังตำแหน่งเป้าหมาย และเข้ารูปเป็นห้องเป็นประตูหน้าต่างได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมาตรรวมของตำแหน่งความสัมพันธ์และสัดส่วนหรือรูปขนาดเป็นร่างกายทั้งหมด รวมทั้งเป็นอวัยวะแต่ละอวัยวะ ดังนั้นการอาศัยแต่โค๊ดหรือดีเอ็นเอไม่เกี่ยวกับการเขียนและคำนวณแบบแปลน พิมพ์เขียวของร่างกายทั้งหมด และความสัมพันธ์ของกันและกันได้เลย จึงไกลจากความสมบูรณ์จึงอธิบายไม่ได้ ยกตัวอย่างกลุ่มเซลล์ที่มุ่งไปที่ตำแหน่งที่จะเป็นลูกตากับกลุ่มเซลล์ที่มุ่งไปที่ตำแหน่งของหู เซลล์พวกนี้มันรู้ได้อย่างไรว่าใครกี่ตัวจะไปตรงไหนจำนวนเท่าใด และใครจะไปเป็นลูกตา ใครจะเป็นหู ที่สำคัญคือใครเป็นคนควบคุมให้ยีนส์ให้ดีเอ็นเอทำงานให้เป็นไปตามแผน หากคิดว่าดีเอ็นเอคือผู้บริหารระบบองค์กรของชีวิตทั้งหมด ก็มีคนพยายามคิดว่ามันมีหัวหน้ายีนส์ (mostergenes metaplan) ที่ทำหน้าที่วางแผน ก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วมันเป็นโมเลกุลอะไรอยู่ที่ไหน ก็มีคนคิดต่อไปอีกว่ามันก็คงซ่อนอยู่ที่สายโซ่ดีเอ็นเอนั่นแหละ ประเด็นมันก็คือหากเป็นกรณีเช่นนั้นก็แปลว่าหัวหน้าดีเอ็นเอในเซลล์ที่อยู่ตำแหน่งนั้น ๆ เช่น ลูกตาหรือหูหรือตำแหน่งใดก็ตาม มันควบคุมการเจริญเติบโตของระบบองค์กรของชีวิตทั้งหมดหรืออย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหัวหน้าใหญ่ดีเอ็นเอมันอยู่ในสายดีเอ็นเอของเซลล์ทุก ๆ ตัว มีสิ่งใดเล่าที่ไปกระตุ้นให้มันเปิดเผยออกมาจากที่ซ่อน หรือว่ามันมีอีกตัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเป็นหัวหน้าที่ใหญ่กว่าผู้ทำหน้าที่กระตุ้นอีกที ถ้าเช่นนั้นมันก็ต้องมีหัวหน้าที่ใหญ่กว่าตัวกระตุ้นอีกตัว และอีกตัวและอีกตัวที่ซ่อนอย่างซับซ้อนอยู่เบื้องหลังต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มันก็เกินไป ดังนั้นบางคนจึงพยายามอธิบายว่ามันอาจมีสนามคลื่นอนุภาคคอยบังคับให้ดีเอ็นเอทำงาน อันนี้เข้าท่า มีประเด็นอยู่ว่าสนามคลื่นอนุภาคที่ว่านั้นมันอยู่ที่ไหนและทำงานอย่างไร

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ธรรมชาติของชีวิต

โลกมีชีวิต

ความซับซ้อนขององค์กร

เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายหรือที่ไป

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

สนามพลังงานรูปพรรณสัณฐาน

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน