หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายหรือที่ไป

     วิทยาศาสตร์กายวัตถุนิวโตเนี่ยนคลาสสิค และส่วนหนึ่งโดยทฤษฎีของดาร์วิน (Charles Darwin) ต่อมาโดยสแตนลี่ย์มิลเล่อร์ อธิบายที่มาและกำเนิดของชีวิตบนความบังเอิญ ที่ซ้ำซ้อนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านความบังเอิญ ดังนั้นจึงคิดว่าชีวิตไม่มีเป้าหมาย ไม่มีที่ไป บังเอิญให้มาเกิดเมื่อตายแล้วก็จบกัน ทั้ง ๆ ที่ตั้งแต่ต้นแม้หลายร้อยปีมาแล้ว เมื่อวิทยาศาสตร์กายภาพถูกค้นพบและนำมาใช้ใหม่ ๆ เป้าหมายของชีวิตก็มีให้สังเกตได้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะไปยึดมั่นกับความบังเอิญ ดังที่คล๊อดเบอร์นาร์ดได้รำพึงไว้ (Claude Bernard) ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 ว่า "ด้วยความจริงที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า มันได้มีแผนแบบและเป้าหมายที่เขียนเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับทุก ๆ คนและชีวิตอื่นใดทุก ๆ ชีวิต แผนแม่แบบของการพึ่งพาอาศัยพลังธรรมชาติ และเมื่อพิจารณาร่วมกับชีวิตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแล้ว มันเหมือนกับว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นชี้นำให้แต่ละชีวิตต้องเดินไปตามทางนั้น และมีเป้าหมายที่ทุกชีวิตต้องไปที่นั่น 

     หรือที่ย๊าค โมนอด์ (Jaques Monod) นักชีววิทยารางวัลโนเบลที่แม้ว่าจัดว่าเป็นรีดัคชั่นนิสต์ที่แยกย่อยสรรพสิ่งออกจากกันก็ยังยอมรับว่าชีวิตมีที่ไปมีเป้าหมาย เขากล่าวว่า "ลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตทุกชนิดอย่างไม่มียกเว้น ก็คือความมุ่งหมายหรือโครงการที่จะต้องไปถึงให้ได้ … แสดงออกด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างนั้น ๆ … "

      ทำไมจึงไม่เห็นกันมาก่อน ชีวิตทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาคุณสมบัติ มีการเผยสิ่งใหม่ ๆ ออกมาซับซ้อนหลากหลายและเพิ่มทวีอย่างมีความหมายเป็นขั้นเป็นตอนมาตลอดและที่สำคัญคือว่า ทำนายไม่ได้ในอนาคตมันจะวิวัฒนาการเป็นอะไรหรืออย่างไรต่อไป ทั้งหมดบ่งชัดว่ามีแผนแม่แบบมีเป้าหมายที่ไม่มีใครรู้ทั้งหมด ของชีวิตไม่มีคำว่าบังเอิญ และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือความเร้นลับของการสรรพสร้างรูปพรรณสัณฐานของชีวิต

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ธรรมชาติของชีวิต

โลกมีชีวิต

ความซับซ้อนขององค์กร

เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายหรือที่ไป

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

สนามพลังงานรูปพรรณสัณฐาน

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน