หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

      นั่นเป็นการคิดแบบเส้นตรงที่ลากไปในทิศทางเดียว (Linear) เช่นเดียวกับเวลาที่เท่ากันที่ไปทิศทางเดียว (time Symmetry) นั่นเป็นความจริงก็จริง แต่เป็นความจริงทางโลก ความจริงตามการสังเกตต่อรูปธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์กายวัตถุฟิสิกส์ คลาสสิคนิวโตเนี่ยนที่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแม้เป็นก็เป็นเพียงด้านเดียว สรรพสิ่งเวลาไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (Linear) ไปจนพังหายไปเช่นนั้น แต่มันเคลื่อนเป็นเส้นโค้งที่ในที่สุดหวนกลับมาเป็นวงกลม เพียงแต่ว่ามันเป็นวงกลมที่ไม่เคยทับซ้ำรอยเดิม หากแต่จะซ้อนเคลื่อนที่ไปเป็นวงกลม วัฎจักรที่ใหญ่กว่าซ้ำซ้อนกันไปเรื่อย ๆ (Erwin Schrodinger) ซึ่งหลักทางพุทธศาสนาก็อธิบายเช่นนั้นว่าเป็นไปตามวงล้อปฏิจจสมุปบาท และที่จริงกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดรามิคส์นี้ก็ขัดกับกฎข้อที่หนึ่ง ที่กล่าวว่าสสารและพลังงานไม่มีการสูญสิ้นหายไปได้ และก็ขัดกับกฎของวิวัฒนาการของชีวิต ที่ยิ่งนานกระบวนการชีวิตและการสร้างสรร แทนที่จะไร้ระเบียบเสื่อมทรามหดเล็กหรือตายไปจนสิ้นไป มันกลับเป็นเรื่องตรงกันข้าม ธรรมชาติก็มีการสร้างสรรใหม่ที่อัศจรรย์ใจ ยิ่งกว่าการตายซากบ้า ๆ นั้นด้วยซ้ำ พืชพรรณไม้ที่ดึงโฟตอนจากแสงแดด กับน้ำและก๊าซคาร์บอนเพียงเล็กน้อย ล้วนชูช่อแตกใบแตกดอกแต้มสีสันให้กับโลก ไหนจะความวิจิตรของวิวัฒนาการของพันธุกรรม และแม้วิวัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษย์ ที่จะต้องมีความหมายอย่างแน่นอนกับโลกกับจักรวาล และถึงกฎที่เป็นธรรมชาติของจักรวาลเองก็เถอะ จริงอยู่ที่มีการเสื่อมสลายของดาวที่หมดสิ้นพลังงานไป เย็นและหดเล็กจนแข็งกระด้างตายไป (white dwarf and neutron stars) แต่ก็มีดาวใหม่ กระบวนการสรรสร้างใหม่ตลอดเวลาสวนทางซ้อนขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน และนั่นก็เป็นเรื่องนักวิทยาศาสตร์รู้และสังเกตเพียงแต่ว่ากฎที่บริหารหรือชี้บ่งความสัมพันธ์ที่เป็นดุลกันและกันระหว่างทั้งสองกฎนั้น ที่ชี้บ่งการอยู่ร่วมกันระหว่างทั้งสองกระบวนการนั้น ยังไม่เป็นที่ประจักษ์หรือพิสูจน์ทั้งหมดทางคณิตศาสตร์ได้ในปัจจุบัน แต่มันจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนจากการอธิบายสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมตามหลักทางพุทธศาสนา และวันหนึ่งพุทธธรรมทั้งหมดจะต้องได้รับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างชัดเจน

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน