หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก และเอนโตรปี

          แม้ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติรูปแบบที่ว่านั้นก็ได้รับการสังเกต และเริ่มต้นก็อธิบายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติสุดแท้แต่ว่าชนชาตินั้น ๆ จะนิยามธรรมชาติไปตามความรู้ความเชื่อเช่นไร ต่อมาเมื่อมีการค้นพบวิทยาศาสตร์กายวัตถุว่ารูปธรรมและเหตุผลเป็นความจริงเพียงอย่างเดียว การจัดการตนเองหรือจัดระบบให้กับตนเอง ก็ได้นำมาอธิบายด้วยกฎข้อที่สองของทฤษฎีเทอร์โมไดนามิคส์ (second Law of Thermodynamics) ที่ค้นพบเมื่อร่วมสองร้อยปีมาแล้วโดยชาติ การ์โนต์ (Sadi Carnot) และทำให้สมบูรณ์โดยลัดวิก โบลท์ช์แมน (Ludwig Boltzmann) กฎนี้อาจอธิบายง่าย ๆ ได้ว่า ในระบบที่ปิดหรือโดดเดี่ยวระบบหนึ่งระบบใดนั้น หากว่าเราให้เวลากับมันยิ่งนานเท่าไร สิ่งที่เป็นระเบียบในตอนแรกก็ยิ่งจะไร้ระเบียบมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ห้องที่มีของวางเป็นระเบียบนาน ๆ เข้าก็จะยิ่งรกรุงรัง ภูเขาที่มั่นคงแข็งแรงนานเข้าก็ค่อย ๆ พังทลายกลายเป็นก้อนหินดินทราย หากหยดน้ำหมึกที่โมเลกุลของหมึกเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบลงไปในแก้วน้ำ โมเลกุลของน้ำหมึกก็จะค่อย ๆ กระจายตัวออก จนกระทั่งสุดท้ายน้ำหมึกก็จะละลายผสมกลมกลืนไปกับน้ำจนเสมอกัน ไข่ที่ตกลงมาแตกมีแต่ละแหลกละเอียดไม่มีทางกลับมาเป็นไข่ได้อีก คนเราจะแก่ลงไปเรื่อย ๆ ที่จะกลับมาหนุ่มอีกเป็นไปไม่ได้ตามกฎของเทอร์โมไดนามิคส์ ฉะนั้นจักรวาลที่ก็เป็นระบบปิด ในที่สุดกาแล็คซี่ ดาวและสรรพสิ่งก็จะค่อย ๆ เสื่อมค่อย ๆ ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและตายไปจากการสูญเสียความร้อนออกไปจาก แหล่งความร้อนของตัวเองสู่ภายนอก (dissipation) ความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบของระบบเดิมหนึ่งใดเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำหมึก ไข่คนหรือดาว นักวิทยาศาสตร์เรียกความไร้ระเบียบเช่นนั้นว่าเอ็นโตรปี (entropy) ที่พลังงานที่แลกเปลี่ยนกันคือความร้อนออกไปได้ความไร้ระเบียบเข้ามาแทน จนกระทั่งความร้อนเฉลี่ยกันจนเท่ากันทั้งหมดแต่ก็พังกันไปแล้ว จักรวาลพังไปแล้วหรือที่เฮอร์แมนน์วอนเฮ็มโฮลท์ (Hermann von Hemholtz) เรียกจักรวาลของเราที่วันหนึ่งจะต้องตายทรากไปในแบบนี้ ว่าเป็นการตายเพราะความร้อน (ออกไปจนหมดหรือ heat death)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน