หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แควนตัมเมคานิคส์

          และจากวันนั้น เริ่มแต่ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ตามมาด้วยทฤษฎีความไม่แน่นอนของไฮเซ็นเบิร์ก ทฤษฎีการเสริมกันและกันของนีลส์บอห์ร์ในช่วงทศวรรษที่ 1920 - 1930 และทฤษฎีความจริงไม่มีตำแหน่งและกำหนดไม่ได้ ทฤษฎีความจลาจลไร้ระเบียบหรือทฤษฎีเคออสเป็นต้น จักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์จึงเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ดังนี้ จักรวาลในระยะเริ่มต้นนั้นไร้รูป ไร้สันฐาน ไร้สรรพสิ่ง เรียบง่ายและละเอียดสงบและว่างเปล่า เปรียบเทียบได้กับที่พุทธศาสนาได้บรรยายความจริงที่เป็นพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังของสรรพสิ่งที่กล่าวไว้ว่า อธิกโต โข มายามัง ธัมโม คัมภิโร ทัตโส ทุรุนุโพโธ สันโต ปณิโธ นิปุญโญ อตักกวัจ จาโร บัณฑิตเวทนิโย 

         ดังนั้นในปัจจุบันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักจักรวาลวิทยาจึงสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ว่า อุบัติการของการกำเนิดจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เห็นและรับรู้นั้น ล้วนเกิดขึ้นมาพร้อมกับการระเบิดบิกแบ็งและความเรียบง่ายว่างเปล่าจากสรรพสิ่งรูปธรรมใด ๆ ทั้งสิ้นหลังจากนั้นสรรพสิ่งจึงค่อย ๆ คลี่ขยายออกมาเอง ด้วยการจัดองค์กรของตนเองทีละขั้นทีละตอน เฉกเช่นดอกไม้ที่ค่อย ๆ สยายกลีบและเกษรเบ่งบานรับแสงอรุณเช่นนั้น 

          ด้วยความรู้ใหม่ ด้วยแควนตัมจักรวาลวิทยา การคลี่ขยายหรือการจัดองค์กรตนเองสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งโดยไม่ยกเว้น ไม่ว่ากาแล็คซี่ ดาวหรือโลก ไม่ว่าก้อนหิน ป่าไม้หรือสัตว์และมนุษย์ที่ดูแปลกต่างและมหัศจรรย์ก็อุบัติขึ้นมาด้วยกระบวนการที่ว่านั้นตามลำดับ เป็นขั้นตอน เป็นระบบอย่างไม่หยุดนิ่งและไร้ขอบเขต จากความเรียบง่ายไร้รูปและความว่างเปล่าทั้งสิ้น ดุจประหนึ่งว่าจักรวาลมีชีวิตและสามารถสร้างตัวเองได้ และวิวัฒนาการได้ตามที่เอริคจ้านท์ช์กล่าวเอาไว้ (Erich Jantsch) ว่าจักรวาลมีชีวิต มี "ฟรีวิลล์" หรือที่อิลยาพริโกจิน (Ilya Prigogine) นักเคมีรางวัลโนเบลอีกคนหนึ่งที่ก็กล่าวว่า "วันหนึ่งเราจะเข้าใจกฎและกระบวนการจัดองค์กรตัวเองของจักรวาล กระบวนการที่ไม่ใช่เรื่องของการคัดเลือกตัวเองโดยธรรมชาติอย่างตาบอด แต่เป็นกระบวนการที่เป็นของตัวเองและเพื่อตัวเอง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน