หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การคำนวณของนักฟิสิกส์

         นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาในปัจจุบัน จึงตั้งต้นทฤษฎีของการเกิดจักรวาลที่จุดทันทีหลังการระเบิดเป็นบิกแบ็ง ไม่มีใครกล้าพูดถึงจุดก่อนการระเบิด ที่ตำแหน่งอันมีเวลาเป็นศูนย์ ดังที่กล่าวแล้วว่าสตีเฟ็นฮอว์กิงคิดว่ามันไม่มีเวลาเท่าใดตรงไหนที่จะนับเป็นศูนย์ได้ และถ้าไปค้นคว้าหาตรงนั้นหาศูนย์ที่ว่านั้น จะเอาพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างจักรวาลไว้ตรงไหน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคำนวณเวลาที่สามารถจะนับได้ทางคณิตศาสตร์คือหลังการระเบิดแล้วเศษหนึ่งส่วน 10 ยกกำลัง 43 วินาที (10-43) ขณะนั้นจักรวาลจะอยู่ที่ขนาดที่เล็กที่สุดทางคณิตศาสตร์คือ 2.6 x 10 ยกกำลังลบ 33 เซนติเมตร (2.6x10-33) เทียบกับอะตอมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ยกกำลับลบ 8 เซนติเมตร จักรวาลตอนนั้นจะมีความแน่น 5 x 10 ยกกำลัง 95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (5x10-95) อุณหภูมิของจักรวาลหลังการระเบิดเวลาที่ว่านั้นจะอยู่ที่ 10 ยกกำลัง 33 (10-33) องศาเคลวิน นั่นคือความเล็กความแน่นและอุณหภูมิที่เล็กที่สุดทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมดสามารถคำนวณได้โดยอาศัยตังคงที่สามตัวคือความเร็วของแสง มวลและประจุไฟฟ้าของอิเล็คตรอนและตัวคงที่ของแม็กซ์แพล็งค์ (h)

         และนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังเชื่อว่า ทันทีทันใดหลังจากการเกิดบิกแบ็ง จักรวาลจะอยู่ในสภาพที่ไร้รูปไร้สัณฐาน เรียบและสม่ำเสมอ ที่เราเห็นเสมือนขรุขระสะเปะสะปะไม่เป็นระเบียบ แท้จริงตามหลักฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบันเป็นองค์กรที่มีระเบียบที่สุดของสรรพสิ่งเป็นต้นว่ากลุ่มก๊าซกาแล็คซี่และดวงดาว หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นควาซ่าร์ พัลซ่าหรือซุปเปอร์โนวาและอื่น ๆ ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดทีหลังนานยิ่งนัก ตรงนี้จึงเป็นจุดตั้งต้นของระบบอันสุดแสนพิศวงของจักรวาล จากความเรียบไร้รูป หรือ "ความว่างเปล่า" ด้วยกฎแห่งความเป็นธรรมดา สรรพสิ่งองค์ประกอบอันมหัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่เหนือคำบรรยายก็ได้อุบัติขึ้นมา

         คำถาม? อะไรหรือที่ทรงอำนาจทรงพลังสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา สิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งหากเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบดุจองค์กรที่ได้สร้างเนรมิตขึ้นมา ที่คลี่ขยายแตกลูกออกดอกออกมาจากความซ่อนเร้นและเจริญพัฒนาอย่างซับซ้อนยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ ที่อย่างน้อยในขั้นนี้ วนเวียนเป็นวัฏจักรสูงขึ้นไปตามลำดับด้วย แน่นอนที่อธิบายมานั้นเป็นการอธิบายระบบของการจัดการหรือการบริหารองค์กร ประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าองค์กรที่ว่านั้น มันเกิดมาได้อย่างไรมีอะไรทำหน้าที่ผู้บริหาร หรือว่ามันเป็นการเกิดขึ้นมาด้วยตนเองบริหารด้วยการวิวัฒนาการได้ด้วยพลังงานภายในของตนเองในทุก ๆ ระบบทุกระดับทุกระนาบของวิวัฒนาการ ยกตัวอย่างเช่น ที่กล่าวมาแล้วในเรื่องการกำเนิดของชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในอดีตที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อเช่นนั้นหลงเหลืออยู่ไม่มากเท่าไรแล้ว เคยเชื่อว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญมหาบังเอิญ เช่นที่สแตนลีย์ มิลเลอร์และฮาโรลด์ อูเรย์ (Stanley Miller and Harold Urey) นักชีววิทยาเคยแสดงหลักฐานอุบัติการของชีวิตจากสป๊าร์คของกระแสไฟฟ้าแทนรังสีคอมสมิคที่บังเอิญมาตรงนั้น ต่อโมเลกุลของอินทรีย์สารเคมีที่บังเอิญมาชุมนุมอย่างซับซ้อนกันที่ตรงนั้น ทำให้ได้กรดนิวเคลอิคที่ถือกันว่าเป็นรากแก้วของชีวิต นั่นเมื่อ 45 ปีมาแล้ว และเป็น 45 ปีที่กรดนิวเคลอิคก็ยังเป็นกรดนิวเคลอิคคล้ายชีวิตก็จริง แต่ที่แน่นอนที่สุดไม่ใช่ชีวิต ไม่ใช่เซล ไม่ใช่จุลชีพเป็นกรดอยู่แค่นั้น ที่จริงตอนที่ค้นพบนั้นสแตนลีย์มิลเล่อร์ยังเป็นนักศึกษาวิชาชีววิทยาและตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียแล้วก็ยังวุ่นอยู่กับการวิจัยในด้านชีวเคมีก่อนชีวิต (Prebiotic) หันเหมาศึกษาสนับสนุนการจัดองค์กรของตนเอง (self - organizing process) ที่เป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงกับทฤษฎีความบังเอิญที่ทำให้เขาโด่งดังในตอนนั้น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน