หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ซุปเปอร์สตริง

         ในทำนองเดียวกัน นักแควนตัมจักรวาลวิทยาส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่ากาแล็คซี่ที่มารวมตัวเป็นกลุ่ม (clusters and super - clusters) ต่างสามารถติดต่อกันได้เหมือนกับว่ามีใยที่ประกอบเชื่อมโยงเกี่ยวพันเหมือนร่างแหเป็นพื้นฐานของจักรวาลที่เป็นตัวเชื่อมกาแล็คซี่เหล่านั้นเข้าด้วยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน คุณสมบัติหรือความสามารถที่อาศัยแต่แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวจะทำเช่นนั้นไม่ได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันมีทฤษฎีและสมมุติฐานทางจักรวาลวิทยาที่กำลังสนใจกันมากก็คือเรื่องของใยมหัศจรรย์หรือซุปเปอร์สตริง (superstrings) ที่มีขนาดเล็กละเอียดที่เชื่อมโยงจักวาลที่เป็นสสารวัตถุเข้าด้วยกันเป็นพื้นฐาน หรือสนามแห่งใยที่ประสานและสรรสร้างที่ว่างเวลาและจิตวิญญาณของจักรวาลและของมนุษย์เข้าด้วยกัน ที่น่าสนใจก็คือจากผลของการคำนวณพบว่า ใยมหัศจรรย์นี้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมในอัตราส่วนของหนึ่งต่อ 10 ยกกำลัง 20 ที่จริงเพียงพูดว่าน่าสนใจเห็นจะไม่พอ เพราะว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์พร้อมกันไปด้วย ลองคิดหรือนึกวาดภาพของอะตอมภาพของคน ของโลกและของจักรวาลขึ้นมาในใจแล้วก็ลองนึกต่อ ลองเทียบขนาดกันดูก็จะพบว่าทั้งหมดมันล้วนมีสัดส่วน เช่นเดียวกันกับสัดส่วนของใยมหัศจรรย์ที่เทียบกับอะตอมดังที่กล่าวมานั้น นั่นก็คืออะตอมเมื่อเทียบกับคนจะมีสัดส่วนหนึ่งต่อ 10 ยกกำลัง 20 ส่วน ซึ่งก็เหมือนกันที่เมื่อเอาขนาดของคนไปเทียบกับขนาดของโลกก็จะได้อัตราส่วนหนึ่งต่อ 10 ยกกำลัง 20 และโลกเมื่อเทียบกับจักรวาลก็จะได้อัตราส่วน 10 ยกกำลัง 20 อีกเหมือนกัน ยังกับว่าทั้งหมดนั้นเป็นนิยายวิทยาศาสตร์หนังการ์ตูนอย่างไรก็ตามเรื่องของใยมหัศจรรย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏได้จริงในสมการทางคณิตศาสตร์ในวิชาแควนตัมจักรวาลวิทยา แท้จริงแล้วในการคำนวณทฤษฎีต่าง ๆ ทางแควนตัมฟิสิกส์ในปัจจุบันบ่อยครั้งที่ได้มีการนำเอาใยมหัศจรรย์เข้ามาแทนส่วนขยาย หรือจุดที่อนุภาคเคลื่อนที่หรือกระโดดไปพัวพันกันและกัน ส่วนขยายคือโมเม็นตัมหรือประจุไฟฟ้า เช่นในการคำนวณเพื่อพิสูจน์สมการจักรวาลขนานหรือทฤษฎีหลายโลกเป็นต้น ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเกินวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน