หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จักรวาล กำเนิดของสรรพสิ่ง

          หนังสือเล่มนี้จะไม่พูดถึงกำเนิด และรูปแบบของจักรวาลทางกายภาพตามความรู้และความเชื่อของนักจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ส่วนมากที่สุดยึดถืออยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านจะไม่ต้องเสียเวลาอ่านซ้ำในเรื่องที่ได้ให้รายละเอียดเขียนเล่าไว้แล้วในหนังสือจักรวาลกับสัจธรรม จะต้องเข้าใจว่าการเกิดของจักรวาลที่เริ่มด้วยบิกแบ็งและขยายตัวออกไปจนถึงที่สุดแล้วมันจะหดตัวลงมาเท่าเดิมที่เรียกว่าบิกครันซ์ (big - bang and big - crunch) วงจรพองหนอยุบหนอโดยไม่มีการเกิดจริงดับหายไปจริงนั้นเป็นเพียงทฤษฎีแม้ว่าจะมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้แล้วอยู่บ้างพอให้เชื่อได้ว่าอาจเป็นเช่นนั้นจริง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันเช่น ถ้าหากว่าสตีเฟ็นฮอว์กิ้ง จิมฮาร์เติล (Stephen Hawking and Jim Hartl) กับนักวิทยาศาสตร์เพื่อน ๆ อีกหลายคนสามารถนำเอาแรงทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายสนามพลังที่เกิดจากการรวมกันของแรงทั้งสี่แรงนั้น (gravitational electromagnetic strong and weak nuclear forces) ได้จริงตามที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เชื่อว่าเป็นไปได้ (Albert Eins tein's grand unified theary) ซึ่งถ้าทำได้จริง ๆ ฟิสิกส์และจักรวาลก็คงจบสิ้นลงตรงนั้นจักรวาลก็จะไม่มีจุดตั้งต้นหรือจบ ไม่มีการระเบิด ไม่มีบิกแบ็งเพราะตรงนั้นมันไม่มีทั้งที่ว่างหรือเวลาให้คำนวณเทียบได้ต่อไปอีก มีแต่ยืดยาวไปโผล่อีกด้านหนึ่งกลับไปกลับมา แต่ในระหว่างที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นนั้น ทฤษฎีบิกแบ็งก็ยังเป็นทฤษฎีเดียวที่ใช้ได้ดีที่สุดและยอมรับกันในปัจจุบัน

          นอกจากเรื่องของบิกแบ็งแล้ว ที่จะนำมากล่าวบ้างจะเป็นในด้านของความคิดและหลักฐาน หรือทฤษฎีบางอย่างที่เกี่ยวกับอุบัติการและวิวัฒนาการของจักรวาล และสรรพสิ่งที่แตกต่างออกไปหรือไม่เคยนำมากล่าวไว้ก่อนในหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุปัจจัยในทางทฤษฎีกับประเด็นของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสรรพสิ่ง จักรวาลโลก ชีวิตกับมนุษย์และจิตวิญญาณที่แยกจากกันไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ตั้งเป้าหมายไว้ตรงนี้ ตรงองค์รวมและระบบของจักรวาล กฎแห่งธรรมชาติและความสัมพันธ์ของทั้งหมดนั้นกับมนุษย์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


้จักรวาลกำเนิดของสรรพสิ่ง

การคำนวณของนักฟิสิกส์

อุบัติการของสรรพสิ่ง

แควนตัมเมคานิคส์

จักรวาลผู้จัดองค์กรให้กับตนเอง

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกและเอนโตรปี

ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลม

กฎข้อที่สองที่คับแคบและจำกัด

จักรวาล ปัญญา ไม่ใช่อำนาจ

ซุปเปอร์สตริง

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน