หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรกประวัติวิทยาศาสตร์ไทย

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ 1

 

1. สมัยทวารวดีและอู่ทอง-สุพรรณบุรี

2. สมัยสุโขทัยร่วมสมัย (ล้านนา นครศรีธรรมราช , อู่ทอง สุพรรณบุรี)

3. สมัยอยุธยา

4. สมัยธนบุรี

5. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

6. ปี 2394  สร้างเรือกลไฟเป็นครั้งแรก

7. ปี 2403  ตั้งโรงกษาปณ์

8. ปี 2411  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ  ทรงทำนายสุริยุปราคาเต็มดวง

9. ปี 2424  วางสายโทรศัพท์ระหว่างกรุงเทพฯ  - สมุทรปราการ

10. ปี 2433  เปิดกิจการไฟฟ้า

 

ดัชนีหน้า  1       3   4
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก   ประวัติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน