หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต

บทที่ 11

11.1  ประจุไฟฟ้า

11.2  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

11.2.1 ตัวอย่าง

11.3  ตัวนำและฉนวน

11.3.1 ตัวอย่าง

11.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

11.5  อิเล็กโทรสโคป

11.5.1  ตัวอย่าง

11.6  แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

11.6.1  ตัวอย่าง

11.7  สนามไฟฟ้า

11.7.1  ตัวอย่าง

11.8  ศักย์ไฟฟ้า

11.8.1  ตัวอย่าง

11.9  ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

11.9.1  ตัวอย่าง

11.10  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

11.10.1  แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน