11-2-1  ҧ

ҧ 1     ҧ١Ѻҽ ѧҡѵ
                     ͧԴ鹨ջШتԴ

Ըշ

          

˹  Ѫյ͹   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ͧʵҨ  ҹ  آ  ԡŢ͢ͺسҡѺ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

Ѻ˹úѭ 俿ʶԵ

Ѻ˹áͧྨԡҪ

 

 

ش

俿ʶԵ