ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิต
11.จุดประจุวางในตำแหน่งดังรูป  จงหาว่าแรงที่กระทำต่อประจุ  +4 x 10-3  คูลอมบ์ มีค่าเป็นกี่นิวตัน


36 x 106


ฟิสิกส์ราชมงคล

12.ลูกพิธเหมือนกันสองลูกมีประจุต่างกัน  แขวนไว้มันจะดูดเกือบติดกัน  ถามว่ามวลของลูกพิธแต่ละลูกอย่างน้อยที่สุดควรจะมีค่าเป็นเท่าใด  จึงจะทำให้ลูกพิธทั้งสองเริ่มผละจากกัน (มุม  q    <  5 องศา)  (กำหนดให้ประจุบนลูกพิธเท่ากับ   0.05 x 10-13 คูลอมบ์ และศูนย์กลางของลูกพิธห่างกัน 10 เซนติเมตร)

  5 x 10-13 กิโลกรัม
2.6 x 10-17 กิโลกรัม
3.2 x 10-16 กิโลกรัม
4.5 x 10-19 กิโลกรัม
ฟิสิกส์ราชมงคล

13. ลูกพิธเล็ก ๆ สองลูก A และ B มีมวลเท่ากัน  ลูกพิธ A มีประจุ +0.5  ไมโครคูลอมบ์ ถูกแขวนด้วยเส้นด้านไนลอน  ลูกพิธ B มีประจุเป็นครึ่งหนึ่งของลูกพิธ A  สามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศใต้ลูกพิธ A  โดยมีระยะห่าง 15 เซนติเมตร  จงหาขนาดของมวลของลูกพิธและแรงดึงในเส้นด้าย
0.75 กรัม และ  7.5 x 10-3 นิวตัน
0.75 กรัม และ 1.5 x 10-2 นิวตัน
5 กรัม และ  5 x 10-2 นิวตัน
5 กรัม และ 0.1 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล

14. ประจุ +q มีค่า  1.2 x 10-3คูลอมบ์  วางห่างจากแผ่นโลหะเป็นระยะ d มีค่า 3 เซนติเมตร  จงคำนวณแรงที่กระทำต่อประจุ  +q

1.4 x 107 นิวตัน  เป็นแรงดูด
1.4 x 107 นิวตัน เป็นแรงผลัก
3.6 x 106  นิวตัน เป็นแรงดูด
3.6 x 106 นิวตัน เป็นแรงผลัก
ฟิสิกส์ราชมงคล

15. ประจุ Q1 และ  Q2 วางห่างกัน r  ข้อใดที่แสดงว่าแรงระหว่างประจุทั้งสองเพิ่มมากที่สุด
Q1  เพิ่มเป็น 2 เท่า
r เพิ่มเป็น  2 เท่า
Q1 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า
Q1, Q2 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า
ฟิสิกส์ราชมงคล

16. ตัวนำ A และ B มีมวลและประจุเท่ากันคือ m และ +q  เมื่อวาง B อยู่กับพื้น  และวาง A เหนือ B    ปรากฏว่า A ลอยสูงจาก  B เป็นระยะ r ดังรูป   จงหาว่า q มีค่าเท่าใด
 
 
 
 
ฟิสิกส์ราชมงคล

17. ลูกพิธมวล 0.72 กรัม มีประจุ 25 x 10-6  คูลอมบ์  วางอยู่เหนือจุดประจุ 2 จุด ที่มีขนาดประจุเท่ากับ Q  และผูกติดกันห่างกัน 6 เซนติเมตร  จะต้องใช้ประจุ Q เป็นปริมาณเท่าใดจึงจะทำให้ลูกพิธลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสองเป็นระยะทาง 4 เซนติเมตร
2.5 x 1011  คูลอมบ์
5.0 x 1011 คูลอมบ์
2.5 x 10-7 คูลอมบ์
5.0 x 10-7 คูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล

18. ประจุตัวหนึ่งวัดสนามไฟฟ้าที่ระยะ 10 เซนติเมตร ได้ 10 นิวตันต่อคูลอมบ์  ถามว่าที่ระยะ 20 เซนติเมตรจะวัดสนามไฟฟ้าได้เท่าใด
0 นิวตัน/คูลอมบ์
2.5 นิวตัน/คูลอมบ์
5 นิวตัน/คูลอมบ์
7.5 นิวตัน/คูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล

19. จากรูป  แรง F มีขนาดเท่ากับ 20 x 103 นิวตัน  กระทำต่อประจุ B  ถ้านำประจุ B  ออกไป สนามไฟฟ้าที่จุดนี้จะมีค่าเท่าใด

มีขนาด 5 x 106 นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางเช่นเดียวกับแรง  F
มีขนาด 5 x 106 นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง  F
มีขนาด  80   นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางเช่นเดียวกับแรง  F
มีขนาด 80  นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง  F
ฟิสิกส์ราชมงคล

20. แท่งตัวนำมีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอ  กราฟในข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้า E และระยะทางระหว่างแท่งตัวนำกับตำแหน่งที่ต้องการทราบสนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ