ครั้งแรกของโลก

หน้า 

1

ผ้าพิมพ์ลายผืนแรก

เครื่องซักผ้าเครื่องแรก
กางเกงยีนส์ตัวแรก นักบินหญิงคนแรก
ปากกาลูกลื่นด้ามแรก กำเนิดยางลบ
ต้นตำรับยางรถยนต์ กำเนิดรองเท้าสเกต
จักรยานคันแรก กำเนิดมอเตอร์ไซด์
เฮลิคอปเตอร์ลำแรก กำเนิดเครื่องบิน
บอลลูนเที่ยวแรก ระเบิดปรมาณูลูกแรก
คนแรกที่คิดค้นลูกระเบิด หลอดไฟฟ้าดวงแรก
คนแรกที่คิดค้นเตาไมโครเวฟ กำเนิดวิทยุ
กำเนิดโทรทัศน์ กำเนิดเครื่องทำความเย็น
เครื่องเล่นแผ่นเสียง กระดาษแผ่นแรก
กำเนิดที่โกนหนวด กำเนิดทอฟฟี่
แชมป์มาราธอนคนแรก กำเนิดฟุตบอล
คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ ผู้คิดค้นกล้องดูดาว
ที่มาของคำว่า"ซานตาคลอส" กำเนิดกีฬาเทนนิส

หน้าก่อน  หน้าถัดไป

หน้า

1  2   3

นำมาจาก  ครั้งแรกของโลก  โดย บัญชา  มัติศิลปิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญครั้งแรกของโลก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์