หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญครั้งแรกของโลก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กำเนิดฮิปปี้

      ฮิปปี้ คือกลุ่มชนที่รักในอิสระเสรีในการดำรงชีวิต  ถือกำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1960  ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าไปในเวียดนาม เพื่อทำสงคราม ซึ่งช่วงนี้เอง เป็นช่วงที่ชนชาวฮิปปี้มีบทบาทมากที่สุด จนมีกลุ่มฮิปปี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายในยุโรป

      ฮิปปี้ เป็นกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า พวกบุปผาชน  มีความรักในอิสระเสรีภาพ ทั้งการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย อิสระเสรีในด้านการแต่งกายที่เรียบง่าย  ไม่ภูมิฐาน ฟุ้งเฟ้อหรือยึดตดกับสิ่งของราคาแพง

      ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ยังผลให้กลุ่มชนฮิปปี้สูญสลายไปเป็นกลุ่มชนนักอนุรักษ์กลุ่มเล็ก ๆ แทน

 

นำมาจาก ครั้งแรกของโลก  โดย บัญชา  มัติศิลปิน
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >> 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน