หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

โมเลกุลคืออะไร    

           โมเลกุลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ที่รวมตัวอยู่ภายในสสารต่าง ๆ เช่น โมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจน จะประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม โมเลกุลของก๊าซออกซิเจน ประกอบด้วยธาตุออกซิเจน 2 อะตอม โมเลกุลของน้ำ ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม และธาตุออกซิเจน 2 อะตอม ลักษณะการรวมตัวของโมเลกุลภายในสสารแต่ละชนิดแตกต่างกันทำให้สสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วย เช่น สสารที่เป็นของแข็ง โมเลกุลจะรวมตัวกันแน่นอยู่ในรูปของผลึก สสารที่เป็นของเหลวแม้โมเลกุลจะเกาะกันอยู่แต่ก็เป็นอิสระและเคลื่อนที่ไปมาได้ ส่วนสสารที่เป็นก๊าซ โมเลกุลจะเป็นอิสระขาดจากกันเลยทำให้เคลื่อนที่ไปมาได้เร็ว การที่ของแข็งกลายเป็นของเหลวก็เพราะโมเลกุลของมันได้รับความร้อนและแตกตัวออกมาเช่นเดียวกัน หากของเหลวได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นโมเลกุลก็จะแตกตัวออก น้ำจะเดือดและกลายเป็นไอไปในที่สุด

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน