หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

หินชนวนคืออะไร

           หินชนวนเป็นหินประเภทหนึ่งที่เกิดจากดินเหนียวหรือดินเลนที่อยู่ใต้น้ำ แล้วถูกความกดดันของตะกอนต่างๆ ทับถมเอาไว้ในลักษณะที่ขนานไปกับแนวพื้นโลก เมื่อน้ำแห้งประกอบกับพื้นโลกบริเวณนั้นมีการเคลื่อนตัวมาก ชั้นของแผ่นหินเหล่านั้นจึงลาดเอียงลงไปเมื่อได้รับความกดดันมากๆ และได้รับความร้อนใต้ผิวโลกด้วย ดินเหนียวนี้จึงมีลักษณะแข็งและกลายเป็นหินหินชนวนส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมอยู่ด้วย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน