หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

น้ำมันมาจากไหน

           น้ำมันเป็นของเหลวสีดำที่ขุดได้จากภายใต้เปลือกโลกนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า น้ำมันเกิดจากซากพืชและซากสัตว์ที่มีขนาดเล็กซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลตื้นๆ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อมาซากเหล่านั้นถูกทับถมโดยตะกอนต่างๆ เมื่อกินเวลาเนิ่นนาน เข้า ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นน้ำมัน  น้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในตะกอนหิน และเมื่อหินไม่มีรูให้มันไหลซึมอีกต่อไปแล้ว ก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำมันอยู่ใต้ดินนั้นเอง

          นักธรณีวิทยาพยายามศึกษาค้นคว้าและสำรวจหาแหล่งน้ำมัน เพื่อที่จะขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อชาวโลกต่อไปเพราะน้ำมันไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคม และการเมืองเท่านั้น แต่น้ำมันยังมีผลต่อความมั่นคงของรัฐต่างๆ อีกด้วย ประเทศที่มีน้ำมันจึงได้เปรียบประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีน้ำมัน ดังนั้นทุกประเทศในโลกจึงพยายามใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแสวงหาน้ำมันใต้พิภพ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน