หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สามารถทำให้อยู่ในสถานภาพอย่างเดียวกันได้อย่างไร

          หากเราพิจารณา น้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ซึ่งเป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซตามลำดับ ทั่งสามสิ่งนี้มีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันเพียงแต่อยู่ต่างสภาวะเท่านั้นเองแต่สสารทั้งสามชนิดนี้สามาถทำให้มีสถานภาพอย่างเดียวกันเช่น น้ำ เมื่อกลายเป็นน้ำแข็งโมเลกุลของมันจะรวมตัวกันแน่นมาก แต่เมื่อได้รับความร้อน โมเลกุลจะมีการสั่น สะเทือนและขยายตัวในที่สุดโมเลกุลก็จะแตกออกจากกัน น้ำแข็งก็จะกลายเป็นน้ำไปในที่สุด เมื่อเราเพิ่มความร้อนเข้าไปอีก น้ำจะเดือดและกลายเป็นไอ (ก๊าซ) ระเหยลอยไปในอากาศเป็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ แม้ว่าสถานภาพของมันจะเปลี่ยนไปแต่องค์ประกอบทางเคมีของสสารเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน