หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

ธารน้ำแข็งขนาดเล็กกลายเป็นแม่น้ำได้อย่างไร

           การเกิดแม่น้ำมีวิวัฒนาการ 3 ขั้นด้วยกันคือ 

1. ระยะเริ่มแรก เมื่อมีผนตกลงมาน้ำที่ไหลผ่านไปบนพื้นดินจะกัดเซาะดินและหินให้เป็นร่องแล้วค่อยๆ ขยายออกไปและเมื่อกินเวลานานปีเข้า เมื่อธารน้ำเหล่านี้ไปกระทบกับสิ่งกีดขวางต่างๆ มันก็จะเลี่ยงไปทางอื่น ทำให้ธารน้ำมีลักษณะคดเคี้ยวไปมา

 2.   ระยะที่เป็นแม่น้ำสมบูรณ์แล้ว ระยะนี้แม่น้ำจะไม่หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแล้ว แต่กลับจะพัดพาเอาสิ่งกีดขวางต่างๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นโคลนตมไปด้วย 

3.   ระยะปลาย เป็นระยะเวลาที่แม่น้ำมีอายุมากแล้วตลิ่งของแม่น้ำจะราบเรียบ แม่น้ำจะมีลักษณะกว้างและลึก บางครั้งจะไหลเอ่อท่วมบริเวณตลิ่ง ทำให้เกิดการพัดพาตะกอนต่างๆ ไปสู่ปากแม่น้ำ ตะกอนที่ทับถมอยู่บริเวณปากแม่น้ำเรียกว่า เดลตา

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน