หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร 

          ลักษณะของหุบเขาโดยทั่วไปนั้นมี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตัว วี หุบเขาชนิดนี้บางทีอาจมีธารน้ำไหลอยู่ข้างล่างส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นหุบเขาที่มีลักษณะสูงชันส่วนล่างของหุบเขาจะโค้งมีลักษณะเหมือนตัวยู หุบเขาชนิดหลังนี้เกิดจากอิทธิพลของธารน้ำแข็ง แท้ที่จริงแล้งธารน้ำแข็งก็คือก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดมหึมานั่นเอง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการละลายนาน เคลื่อนที่ช้า การเคลื่อนที่ของมันจะเกิดขึ้นเมื่อบริเวณรอบๆ ก้อนน้ำแข็งนั้นเริ่มละลายตัวกลายเป็นน้ำไหลลงสู่ธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดร่องน้ำหรือถ้ามีขนาดใหญ่มากก็กลายเป็นแม่น้ำอยู่ใต้ธารน้ำแข็งนั้น การไหลของน้ำที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งนี้เองจึงทำให้ธารน้ำแข็งเกิดการเคลื่อนที่ไปแต่ช้ามาก บางที่เคลื่อนที่ปีละ 2-3 เมตรเท่านั้นเอง ในขณะที่มันเคลื่อนที่นั้นก็จะกัดเซาะก้อนหิน ก้อนดินบนภูเขาลงไปด้วย ก้อนหิน ก้อนดินที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะแล้วพัดมากองทับถมกันอยู่ เรียกว่า มอเรน ธารน้ำแข็งจะละลายมากในฤดูร้อน ทำให้ขนาดของมันเล็กลง แต่จะมีขนาดใหญ่ในฤดูหนาว

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน