หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

ภายใต้พื้นพิภพประกอบด้วยอะไรบ้าง

           ภายในใจกลางของโลกเรา ประกอบด้วยก้อนโลหะที่มีขนาดมหึมา ซึ่งเราเรียกว่าแกนของโลก โลหะที่ประกอบกันเป็นแกนของโลกนี้เป็นเหล็กและนิเกิ้ล ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7,000 กิโลเมตร ถัดจากแกนของโลกขึ้นมาจะมีชั้นของหินที่เราเรียกว่า แมนเทิล หุ้มแกนของโลกอยู่ แมนเทิลจะหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร ถัดจากแมนเทิลจะเป็นเปลือกโลก ซึ่งเป็นส่วนที่บางที่สุดมีส่วนหนาประมาณ 5 กิโลเมตรเปลือกโลกเกิดจากแมกมาหรือซิมา ซึ่งเป็นหินหลอมละลายอยู่ภายใต้พื้นโลก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็จะแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกของหิน เมื่อเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นปล่องภูเขาไฟ ปล่องเล็กปล่องน้อยขึ้นมาอีก และถ้าแมกมาไหลในแนวราบ โดยแผ่กระจายรอบๆ จะเกิดเป็นที่ราบหรือที่ราบสูงได้

           แม้เราจะเรียนรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกอยู่บ้างว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ หินชนิดต่างๆ มากมายรวมทั้งถ้ำด้วยแต่นักธรณีวิทยาก็ยังคงมุ่งศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบของเปลือกโลกต่อไป เพราะเปลือกโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จากปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของ อาจารย์ ทรงวุฒิ  สุธาอรรถ

 
สารบัญ1      สารบัญ 2

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน