สารบัญ  2

  ธาตุคืออะไร   เมื่อมีปฏิกิริยาทางเคมีจะมีอะไรเกิดขึ้น
  กรดคืออะไร   ทำไมเราจึงทาไบคาร์โบเนต  เมื่อถูกผี้งต่อย
  เครื่องดับเพลิงทำงานอย่างไร   เราทำแก้วได้อย่างไร
  แรงคืออะไร   การสันดาปภายในเครื่องยนต์เกิดขึ้นได้อย่างไร
  เครื่องยนต์เทอร์โบเจตคืออะไร   เครื่องบินบินได้อย่างไร
  อะไรทำให้โฮเวอร์ครัฟท์ลอยตัวได้   จรวดเดินทางไปได้อย่างไร
  เรือใบแล่นไปได้อย่างไร   แคลอรี่คืออะไร
  พลังงานคืออะไร   เราได้รับพลังงานมาจากไหน
  ทำไมสิ่งของทุกชนิดจึงตกลงสู่พื้น   สภาพการไร้น้ำหนักคืออะไร
  ืทำไมผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมล์จึงเอนหรือโยกตัว   เครื่องจักรที่ทำงานตลอดกาล
  ทำไมน้ำจึงไม่หกออกจากถังขณะทีเราเหวี่ยงขึ้น   เครื่องอบเสื้อผ้าให้แห้ง
  หน่วยวัดระยะทาง   หนึ่งคิวบิทยาวเท่าไร
  ไจรอลสโคปคืออะไร   เวอร์เนียร์คืออะไร
ความยืดหยุ่นคืออะไร ทำไมอุปกรณ์ทำด้วยยางจึงเด้งได้
สปริงแนบคืออะไร จุดฟัลครัมคืออะไร
  ความสมดุลย์คืออะไร   ืการขัดสีของวัตถุทำให้เกิดความร้อน
  ทำไมเราต้องใช้คานงัด   ทำไมวัตถุที่มีพื้นผิวหยาบจึงไถลช้า
  ความหนืดคืออะไร   อุณหภูมิคืออะไร
  ทำไมเมื่อเราสัมผัสของต่างๆจึงรู้สึกเย็น   เตาอบอัตโนมัติทำงานอย่างไร
  ตู้เย็นทำงานอย่างไร   ทำไมเมื่อรเาเป่าลมไปที่มือจึงรู้สึกอุ่น
  อุณหภูมิต่ำสุดของสสารคืออะไร  

หน้าถัดไป

นำมาจาก  ปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของทรงวุฒิ  สุธาอรรถ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์