สารบัญ  1

 

อะไรทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้

 

ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม
  คลื่นมาจากไหน   ทำไมเรือที่ลอยอยู่ในทะเลจึงแกว่ง
  อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง   ถ้ำบริเวณชายทะเลเกิดจากอะไร
  ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร   ภายใต้พื้นพิภพประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ทำไมภูเขาไฟจึงระเบิด   ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร
  ธารน้ำแข็งขนาดเล็กกลายเป็นแม่น้ำได้อย่างไร   ถ้ำเกิดชึ้นได้อย่างไร
  หินย้อยคืออะไร   ทำไมน้ำแข็งจึงทำให้ท่อประปาแตก
  ทำไมน้ำกับน้ำมันจึงเข้ากันไม่ได้   ทำไมเกล็ดของหิมะจึงแตกต่างกัน
  เขตที่มีหิมะปกคลุมตลอดกาลคืออะไร   เกล็ดหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร
  น้ำค้างคืออะไร   เครื่องสูบน้ำทำงานอย่างไร
  แมลงเดินบนน้ำได้อย่างไร   ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ
   โลหะชนิดไหนหนักที่สุด    ถ่านหินเกิดขึ้นได้อย่างไร
  น้ำมันมาจากไหน   พลาสติกคืออะไร
  ทำไมเหล็กจึงกลายเป็นสนิม   ดินสอและเพชรมีอะไรที่เหมือนกัน
  แร่คืออะไร   โมเกกุลคืออะไร

 หน้าถัดไป

นำมาจาก  ปัญหา  108  วิทยาศาสตร์  ของทรงวุฒิ  สุธาอรรถ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ปัญหา 108 วิทยาศาสตร์