98

ไฟฟ้าสถิต

เครื่องถ่ายเอกสาร

มีหลักการทำงานอย่างไร

             จากรูป  แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานและหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร  เมื่อนำเอกสารที่ต้องการถ่ายสำเนา A วางไว้บนแผ่นกระจกใส B  ในแนวราบ  แผ่นเอกสารจะได้รับแสงจากหลอดไฟ C แสงจะสะท้อนไปยังกระจก D  ผ่านเลนส์นูน E และแผ่นกระจก F ที่ยึดอยู่กับที่  ทำให้เกิดเป็นภาพจริงของเอกสารไปตกลงบนลูกกลิ้งขนาดใหญ่ G ขนาดองภาพจริงนี้ปรับให้เท่า  ขยายใหญ่  หรือย่อให้เล็กได้

 

  

            ลูกกลิ้ง G ทำจากอะลูมิเนียม  ที่ฉาบด้วยเซเลเนียม  (selenium) ซึ่งมีสมบัติของสารกึ่งตัวนำ  ก่อนที่พื้นผิวของลูกกลิ้งจะรับแสงนั้นจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังบริเวณที่มืด  ภายในเครื่องถ่ายเอกสารที่ตำแหน่งที่เคลื่อนที่มายังตำแหน่ง (2) นั้น  จะสว่างขึ้นเพราะได้รับแสงที่สะท้อนจากภาพจริงของเอกสาร   เซเลเนียมีสมบัติพิเศษคือ  เมื่ออยู่ในที่มืดจะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมากเสมือนเป็นฉนวน  แต่เมื่อได้รับแสงสว่างความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงกลายเป็นตัวนำที่ดี  ไฟฟ้าบนพื้นผิวส่วนที่ได้รับแสงสว่างจะไหลไปตามลูกกลิ้งอะลูมิเนียมและสายดินลงสู่พื้นดิน  ดังนั้นส่วนที่เป็นสีขาวบนแผ่นเอกสารที่สะท้อนลงบนลูกกลิ้ง  บริเวณนั้นของลูกกลิ้ง  บริเวณนั้นของลูกกลิ้งจึงไม่มีประจุไฟฟ้า  แต่ส่วนที่เป็นสีดำของแผ่นเอกสารไม่มีแสงสะท้อนไปบนเซเลเนียมยังคงมีประจุไฟฟ้าบวกอยู่ 

            เมื่อลูกกลิ้งเคลื่อนมาที่ตำแหน่ง (3) พื้นผิวส่วนที่มีประจุไฟฟ้าบวกของลูกกลิ้ง (บริเวณที่เป็นสีดำของแผ่นเอกสาร) จะดูดผงหมึกซึ่งประจุไฟฟ้าลบที่ปล่อยออกมาจากเครื่องพ่นหมึก  เมื่อลูกกลิ้งเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่ง(4) จะพบกับอุปกรณ์ส่งกระดาษถ่ายสำเนาที่ประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าบนลูกกลิ้ง  ซึ่งจะดูดเอาผงหมึกออกจากลูกกลิ้งมาไว้บนกระดาษแทน 

            พอลูกกลิ้งเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่ง (5) จะมีอุปกรณ์ที่ทำให้ประจุไฟฟ้าบนลูกกลิ้งสลายไป  เป็นการล้างภาพถ่ายเดิมให้หมดเพื่อพร้อมที่จะถ่ายเอกสารแผ่นใหม่ต่อไป 

            กระดาษถ่ายเอกสารที่ดูดผงหมึกไว้แล้วจะถูกส่งผ่านไปยังหลอดไฟรังสีอินฟราเรด H เพื่อเพิ่มความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษและส่งออกมา

   ? คิดสักนิด            

            เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้าสถิตมีบทบาทอย่างไรในเครื่องถ่ายเอกสาร

ศัพท์ฟิสิกส์

สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)  เป็นวัสดุที่มีสภาพการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน  เช่น โบรอน ซิลิคอน ฯลฯ

          

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  ของเรืองชัย-รำพรรณ  รักศรีอักษร  เรียบเรียง  ดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ    ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน