88

การสั่นพ้อง

เมื่อเอากระป๋องเปล่า

หรือหอยสังข์มาจ่อที่หูทำไมจึงได้ยินเสียงหวือหวือ

            ในการไกวชิงช้า  หากออกแรงด้วยจังหวะที่สอดคล้องกับการแกว่งของชิงช้าแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆ  จำนวนครั้งในการแกว่งอย่างอิสระของชิงช้าในเวลาที่แน่นอนเรียกว่า  ความถี่ของชิงช้าหรือความถี่ธรรมชาติ  (natural frequency)  ซึ่งขึ้นอยู่กับความหมายของเชือกหรือโซ่ที่แขวนชิงช้า  แรงที่ช่วยไกวเรียกว่า  แรงขับเคลื่อน  เมื่อความถี่ของแรงขับเคลื่อนเท่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของชิงช้าจะทำให้ชิงช้าแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

            ปรากฏการณ์ที่มีแรงกระทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งด้วยความถี่ค่าหนึ่ง  ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นพอดีเรียกว่า  การสั่นพ้อง (resonance)

            อากาศที่อยู่ในท่อปิดจะมีสภาพเหมือนสปริง  เมื่อมีคลื่นเสียงจากภายนอกมายังปากท่อ  จะเคลื่อนที่ผ่านอากาศภายในท่อตั้งแต่ปากท่อลงไปจึงถึงปลายท่อ  แล้วสะท้อนจากปลายท่อขึ้นมายังปากท่อ  เข่นเดียวกับการไกวชิงช้า  หากความถี่ของเสียงเท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศภายในท่อ  จะทำให้อากาศในท่อกับคลื่นเสียงจะเกิดการสั่นพ้องกัน  ทำให้เกิดเสียงดังก้อง

            รอบตัวเรามีเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันมากมาย  เสียงเหล่านี้จะค่อนข้างเบาและปกติเราจะไม่ค่อยรู้สึก  แต่ถ้าเอาท่อปิดมาแนบกับหูอากาศในท่อสั่นพ้องกับเสียงที่มีความถี่หนึ่งเกิดการเป็นเสียงหวือหวืออย่างชัดเจนหากท่อสั้นระดับเสียงสูงในทางกลับกันหากท่อยาวระดับเสียงจะต่ำ

   ? คิดสักนิด            

            จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy)  ทำให้ทราบว่าพลังงานของเสียงหวือหวือภายในกระป๋องเปล่าหรือหอยสังข์ไม่อาจเกิดขึ้นเอง  แล้วเสียงเหล่านี้มาจากไหน

          

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  ของเรืองชัย-รำพรรณ  รักศรีอักษร  เรียบเรียง  ดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ    ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน