35

แรงดันของของเหลว

หลักการของกาลักน้ำ

ในการเปลี่ยนน้ำในอ่างล้างปลา  เราสามารถวางปลายข้างหนึ่งของสายยางไว้ในน้ำ  ให้ปลายอีกข้างหนึ่งอยู่นอกอ่าง  ปลายของสายยางนอกอ่างต้องอยู่ต่ำกว่าก้นอ่าง

            จากนั้นจึงใช้ปาก  ( หรือปั๊มยาง ดูดที่ปลายสายยางที่อยู่นอกอ่างให้น้ำไหลเข้าสายยางจนเต็ม  หลังจากนั้นน้ำในอ่างจะถูกดูดออกมาเองโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง  ปลายทั้งสองของสายยางจะห้อยลง  โดยที่ส่วน  ของสายยางอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด  สายยางอยู่ในลักษณะโค้งเรียกว่า  กาลักน้ำ  ( siphon  หรือ syphon )

            กาลักน้ำดูดน้ำขึ้นมายังจุด  ได้  เนื่องจากระยะห่างระหว่างผิวน้ำในอ่าง  ถึงตำแหน่ง  น้อยกว่าจากตำแหน่ง  ถึงผิวน้ำในอ่าง  นั่นคือ  h1 < h2  แม้ว่าผิวน้ำในอ่าง  และ  จะได้รับแรงดันอากาศ ( แรงดันบรรยากาศ )  P0  เหมือนกัน  แต่เนื่องจากแรงดันของของเหลวแปรผันโดยตรงกับความสูง  ดังนั้นแรงดันภายในสายยางจากจุด  ไปยังจุด  จึงมากกว่าแรงดันจากจุด  c ไปยังจุด  a  ทำให้แรงดันในสายยางทั้งสองข้างไม่สมดุลกันดังนั้นน้ำจากอ่าง  จึงไหลลงไปในอ่าง  อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากปลายสายยางข้างที่น้ำออก  ยังคงอยู่ต่ำกว่าปลายสายยางข้างที่น้ำเข้าโดยไม่เป็นการฝืนกฎที่ว่า  “ น้ำย่อมไหลสู่ที่ต่ำเสมอ “

 

   ? คิดสักนิด             

            ขณะที่กาลักน้ำความสูงของระดับน้ำกับความสูงของท่อน้ำออกสัมพันธ์กันอย่างไร  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

          

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  ของเรืองชัย-รำพรรณ  รักศรีอักษร  เรียบเรียง  ดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ

     ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน