28

การแทรกสอดของคลื่น

ทำไมส่วนหัวของเรือเดินสมุทรจึงต้องสร้างให้โค้งมน

เวลาที่เรือเดินสมุทรแล่นไปจะมีแรงต้านจากน้ำทำให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อเอาชนะแรงดังกล่าวในการลดแรงต้านของน้ำทำไมจึงไม่สร้างหัวเรือให้แหลมแต่กลับสร้างให้เป็นรูปโค้งมน

แรงต้านที่เกิดขึ้งกับเรือ  ส่วนใหญ่เกิดจากหัวเรือกระแทกกับน้ำเกิดเป็นคลื่นเรียกว่า  แรงต้านจากคลื่น  เราทราบกันดีว่าคลื่นในทะเลมีพลังงานมาก  การที่เรือจะเอาชนะพลังงานดังกล่าวต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำนวนมาก  ดังนั้น  ถ้าหากหาทางลดขนาดแอมพลิจูดของคลื่นได้ก็จะลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงได้  ( พลังงานของคลื่นแปรผันตรงกับแอมพลิจูดยกกำลังสอง )

คลื่น ถูกคลื่น แทรกสอดแบบหักล้างจนกลายเป็นพื้นทะเลที่ราบเรียบ C

            การที่จะลดแอมพลิจูดของคลื่นต้องอาศัยการแทรกสอด  จากรูป  คือคลื่นที่เกิดขึ้นจากตัวเรือ  และ  B  คือคลื่นที่เกิดจากหัวเรือโค้งมน  คลื่น  จะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน  ในขณะที่คลื่น  เคลื่อนที่ลงข้างล่าง  คลื่นทั้งสองนี้มีเฟสตรงกันข้าม  ( opposite  phase )  A  และ  B  จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน  ทำให้หัวเรือไม่ลอยขึ้นตามคลื่นแล้วลดลงมาสู่ระดับพื้นทะเล  อีก  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะลดการสูญเสียของพลังงานลงได้  นี่เป็นการประยุกต์ใช้หลักการแทรกสอดของคลื่นอย่างหนึ่ง

  ? คิดสักนิด         

            เมื่อเรือเดินสมุทรแล่นไปจะทำให้เกิดคลื่นขึ้น  คลื่นนี้มีพลังงานหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเรือ

ศัพท์ฟิสิกส์

แอมพลิจูด (amplitude)  คือ  ความสูงของยอดคลื่นเหนือระดับเฉลี่ยของคลื่น  เป็นตัวแสดงพลังงานของคลื่น

การแทรกสอด (interference)  เป็นปรากฏการณ์ที่คลื่นสองขบวนมาพบกันแล้วเกิดการเสริมหรือหักล้างกัน

          

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  ของเรืองชัย-รำพรรณ  รักศรีอักษร  เรียบเรียง  ดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ

     ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน