ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. กระจกเงาราบสองบานวางขนานกัน A เป็นตำแหน่งของวัตถุ ห่างจาก M1 เป็นระยะ 15 เซนติเมตร ถ้ากระจก M1 และ M2 วางห่างกัน 20 เซนติเมตร ภาพที่เกิดจาก M1 และ M2 3ภาพแรกอยู่ห่างจาก M1 และ M2 กี่เซนติเมตร


5 , 35 ,45  และ  15 ,  25 , 55
15 , 25 ,55  และ  5 ,  35 , 45
10 , 15 ,35  และ  25 ,  45 , 55
25 , 45 ,55  และ  10 ,  15 , 35
ฟิสิกส์ราชมงคล

12. กระจกเงาราบ M1 และ M2 ทำมุมกัน 60 องศา ดังรูป ภาพของเทียนไขจะเกิดขึ้นกี่ภาพ
6  ภาพ
5  ภาพ
7  ภาพ
4  ภาพ
ฟิสิกส์ราชมงคล

13 จะต้องวางวัตถุให้ห่างจากกระจกเว้าความยาวโฟกัส 18 เซนติเมตร เท่าไร จึงจะได้ภาพจริงมีขนาด 1/9   เท่าของวัตถุ
45  เซนติเมตร
90  เซนติเมตร
180  เซนติเมตร
360  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

14. จากรูป วางหลอดไฟไว้ตรงจุดโฟกัสของกระจกเว้า แสงจากหลอดไฟเมื่อกระทบกระจกสะท้อนออกมามีลักษณะลำแสงเป็นอย่างไร


ลำแสงขนาน
ลำแสงบานออก
ลำแสงลู่เข้า
ลำแสงลู่เข้าและตัดกันที่จุด C
ฟิสิกส์ราชมงคล

15. กระจกระนาบ (M1) บานหนึ่งวางตั้งฉากกับแกนมุขสำคัญของกระจกเว้า (M2) ซึ่งมีรัศมีความโค้ง 20.0 เซนติเมตร หันหน้าเข้าหากัน ดังรูป และอยู่ห่างกัน 35.0 เซนติเมตร วัตถุสูง 8.0 เซนติเมตร วางตั้งขนานอยู่หน้ากระจกระนาบและห่างจากกระจกระนาบ 5.0 เซนติเมตร จงหาชนิดของภาพสุดท้ายที่เกิดจากการสะท้อนสองครั้งโดยให้สะท้อนครั้งแรกที่กระจกระนาบ


ได้ภาพเสมือนอยู่หลังกระจกระนาบ  5.0  เซนติเมตร
ได้ภาพเสมือนอยู่ห่างจากกระจกเว้า  40.0  เซนติเมตร
ได้ภาพจริงอยู่ห่างจากกระจกเว้า  8.0  เซนติเมตร
ได้ภาพจริงอยู่ห่างจากกระจกเว้า  13.3  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

16. เมื่อเอาวัตถุมาวางไว้ที่หน้ากระจกโค้งอันหนึ่งที่ระยะห่าง 10 เซนติเมตร พบว่าจะเกิดภาพซึ่งเอาฉากรับได้ที่ระยะ 10 เซนติเมตร ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
กระจกเป็นกระจกนูนมีความยาวโฟกัส  20  เซนติเมตร
กระจกเป็นกระจกเว้ามีความยาวโฟกัส  20  เซนติเมตร
กระจกเป็นกระจกนูนมีความยาวโฟกัส  5  เซนติเมตร
กระจกเป็นกระจกเว้ามีความยาวโฟกัส  5 เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

17. วางวัตถุอันหนึ่งหน้ากระจกโค้งซึ่งมีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพเสมือนมีกำลังขยายเท่ากับ 0.1 จงหาระยะวัตถุ
+220  เซนติเมตร
+180  เซนติเมตร
-220  เซนติเมตร
-180  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

18. ดินสอยาว 30 เซนติเมตร วางไว้ตามแนวแกนหน้ากระจกซึ่งมีรัศมีความโค้ง 60 เซนติเมตร โดยให้ปลายใกล้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของความโค้งของกระจก ภาพที่เกิดจะมีความยาวเท่าไร
15  เซนติเมตร
30  เซนติเมตร
45  เซนติเมตร
60  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

19. วัตถุสูง 8 เซนติเมตร วางไว้หน้ากระจกเงาโค้งได้ภาพจริงขนาด 12 เซนติเมตร ถ้าขยับวัตถุให้เข้ากระจกโค้งอีก 1 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพเสมือนขยับเข้าใกล้กระจกอีก 1 เซนติเมตรเช่นกัน จงคำนวณความยาวโฟกัสของกระจก (โดยประมาณ)
7/10  เซนติเมตร
+3/10  เซนติเมตร
5/10  เซนติเมตร
+9/10  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

20. วัตถุขนาด 6 เซนติเมตร วางไว้หน้ากระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับ 120 เซนติเมตร ปรากฏว่าเกิดภาพเสมือนขนาด 3 เซนติเมตร จงหาว่าวัตถุอยู่ห่างจากกระจกโค้งเท่าไร
+60  เซนติเมตร
-60  เซนติเมตร
+180  เซนติเมตร
-180  เซนติเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์