หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

14. โครงสร้างและการทำงานของหลอดสุญญากาศ

     14.1  หลอดสุญญากาศ

          14.1.1  โครงสร้างของหลอดสุญญากาศ

          14.1.2  การทำงานของหลอดสุญญากาศ

     14.2  หลอดภาพ

          14.2.1   การทำงานของหลอดภาพ

          14.2.2   ใช้หลอดภาพดูรูปของคลื่นไฟฟ้า

     14.3  หลอดปล่อยประจุ

          14.3.1   โครงสร้างของหลอดปล่อยประจุ

          14.3.2   การทำงานของหลอดปล่อยประจุ

     14.4  หลอดสุญญากาศชนิดอื่นๆ

          14.4.1   หลอดสุญญากาศที่ใช้ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า

          14.4.2   หลอดสุญญากาศทำหน้าที่เพิ่มจำนวนโฟโตอิเล็กตรอน

ดัชนีหน้า  1      3    4    5    6    7       9   10    11    12    13    14    15    16   17    18
สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก  ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว   ได้รับรางวัลยอดนิยมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน