หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ไฟฟ้าอิเล็กทรอกนิกส์เบื้องต้น

1 ไฟฟ้าคืออะไร
2 กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  ความต้านทาน
3 วงจรไฟฟ้า
4 การทำงานของกระแสไฟฟ้า
5 ไฟฟ้าแม่เหล็ก
6 แรงแม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
7  ไฟฟ้าสถิตและคอนเดนเซอร์
8  ไฟสลับ
9  คุณสมบัติของไฟสลับและวงจรไฟฟ้าสลับ
10  กำลังไฟสลับ
11  ไฟสลับ 3  เฟส
12  อิเล็กตรอนภายในสสาร
13  คุณสมบัติของอิเล็กตรอน
14  โครงสร้างและการทำงานของหลอดสุญญากาศ
15  โครงสร้างและการทำงานของทรานซิสเตอร์
16  การส่งกระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
17  วิทยุ
18  การวัดปริมาณทางไฟฟ้า

 

ดัชนีหน้า  1      3    4    5    6    7       9   10    11    12    13    14    15    16   17    18
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก  ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว   ได้รับรางวัลยอดนิยมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน