หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บทที่ 5

1. บทนำ

2. สมการความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กที่สำคัญ

3.  ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.  การทดลองของเฮิรตซ์

5.  วงจรจูนหรือวงจรออสซิลเลเตอร์

5.1.1 ตัวอย่าง

6.  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ุ6.1.1  ตัวอย่าง

ึ7.  คำถาม -  คำตอบ

8. โจทย์แบบฝึกหัด และ โจทย์ระคน

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6       8   
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน