หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้ากระแส

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแส

บทที่ 12

12.1  กระแสไฟฟ้า

12.2  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

12.3  การนำไฟฟ้า

12.4  กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

12.4.1  ตัวอย่าง

12.5  กฎของโอห์มและความต้านทาน

12.5.1  ตัวอย่าง

12.6  สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า

12.6.1  ตัวอย่าง

12.7  ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน

12.8  แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

12.8.1  ตัวอย่าง

12.9  การต่อตัวต้านทาน

12.9.1  ตัวอย่าง

12.10  การต่อเซลไฟฟ้า

12.10.1  ตัวอย่าง

12.11  การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าซับซ้อน

12.11.1  ตัวอย่าง

12.12  แอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์  และโอห์มมิเตอร์

12.12.1  ตัวอย่าง

12.13  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

12.13.1 ตัวอย่าง

12.14  วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

12.14.1  แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11    12    13    14
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน