หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ สุริยุปราคา

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

solar eclipse

ข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

         

ดวงอาทิตย์  ศูนย์กลางของพลังงานของจักรวาล

          ตามปรกติถ้าเรามองดูดวงอาทิตย์แล้ว จะเห็นว่ามีขนาดไม่ใหญ่โตเท่าใดนักแต่ที่แท้ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงมหึมา ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของโลก แล้วจะต้องใช้โลกรวมกันทั้งหมด 1,300,000 ดวง จึงจะได้ขนาดพอจะเทียบกับดวงอาทิตย์ได้ เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 864,000 ไมล์ มากกว่าโลก 100 เท่า และมีแรงดึงดูดมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเกือบ 28 เท่า

แสดงอุณหภูมิภายนอกและภายในของดวงอาทิตย์

           แม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากโลกถึง 93,000,000 ไมล์ แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังให้แสงสว่างและความร้อนเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่พื้นผิวประมาณ 11,000 องศาฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิที่ศูนย์กลางราว 35,000,000 องศาฟาเรนไฮต์ พื้นผิวของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยเปลวเพลิงที่เกิดจากการสลายตัวของไฮโดรเจนไปเป็นก๊าซฮี่เลี่ยมจึงก่อให้เกิดความร้อนสูง บางคราวเปลวเพลิงนี้จะระเบิดพลุ่งปลิวออกจากเวหาภายนอก ห่างจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์นับเป็นล้านๆไมล์ก็มี 

          ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยจักวาล มีดาวเคราะห์ 9 ดวง และบริวารอื่นๆ รวมทั้งโลก หมุนเวียนอยู่โดยรอบ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่ให้พลังงานแสงสว่าง ความร้อนและพลังงานอื่นๆ แก่โลก พลังเหล่านี้ได้รับทั้งตรงและทางอ้อม พลังงานของดวงอาทิตย์ได้รับทางอ้อม เช่นพลังงานจากถ่านหินและน้ำมันเป็นต้น เชื้อเพลิงสองอย่างนี้ต่างได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ค่าที่ถ่านหินเกิดจากไม้และน้ำมัน และเกิดจากซากของสัตว์ที่ตายทับถมอยู่ใต้ดินนับเป็นเวลาล้านๆ ปี ทั้งพืชและสัตว์ต้องอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นเครื่องยังความเจริญเติบโต ซึ่งเป็นเสมือนที่พักชั่วคราวของพลังงานดวงอาทิตย์เช่นกัน การที่มนุษย์อาศัยพลังงานจากถ่านหินและน้ำมันก็เหมือนกับอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นเอง         

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จันทรุปราคา

สาเหตุของการเกิดจันทรุปราคา

ประเภทของจันทรุปราคา

ลำดับการเกิด

ข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

ข้อมูลเกี่ยวกับโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์


จากหนังสือปรากฎการณ์ธรรมชาติ  สุริยุปราคา และจันทรุปราคา  รวบรวมโดยชุลีพร ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน