หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ สุริยุปราคา

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

solar eclipse

 ประเภทของจันทรุปราคา มี 3 ประเภทคือ 

1. ถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามัวของโลก ก็จะเกิด จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral eclipse) ดวงจันทร์จะลดความสว่างลงเล็กน้อย คล้ายมีเมฆบางๆ มาบังดวงจันทร์ซึ่งสังเกตได้ยากมาก 

2. ถ้าดวงจันทร์เริ่มสัมผัสเงามืดของโลกครั้งที่ 1 หรือเมื่อดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามืด จะเกิด จันทรุปราคาบางส่วน (Partial lunar eclipse) ดวงจันทร์จะเว้าแหว่งและลดความสว่างลง 

3. ถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกหมดทั้งดวง จะเกิด จันทรุปราคาเต็มดวง (Total lunar eclipse) ดวงจันทร์จะมืดลงมากแต่ไม่ดำสนิท บางครั้งจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดง หรือที่เรียกว่า "พระจันทร์สีเลือด

           การที่เรามองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงมีสีดังสีเลือดก็เนื่องมาจากโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่ เมื่อเงาดำของโลกทอดไปทับดวงจันทร์ บรรยากาศบางส่วนที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนแสงไปยังเงาดำนั้นบ้าง จึงทำให้เกิดแสงสลัวๆ ปรากฏขึ้น 

ขณะเกิดปรากฎการณ์ " พระจันทร์สีเลือด"

           ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งหนึ่งๆ คนบนโลกจะมองเห็นได้มากกว่าครึ่งโลก ทั้งนี้เพราะเงาของโลกที่ทอดไปทับดวงจันทร์ คนทุกคนที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์จะมองเห็นได้ และการเกิดจันทรุปราคาครั้งหนึ่งๆจะกินเวลามากน้อยไม่เท่ากัน บางครั้งนานนับชั่วโมงก็เคยมี

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จันทรุปราคา

สาเหตุของการเกิดจันทรุปราคา

ประเภทของจันทรุปราคา

ลำดับการเกิด

ข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

ข้อมูลเกี่ยวกับโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์


จากหนังสือปรากฎการณ์ธรรมชาติ  สุริยุปราคา และจันทรุปราคา  รวบรวมโดยชุลีพร ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน