ปัญญาประดิษฐ์

งานด้าน AI มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันนี้ความสามารถของ AI มีอะำรบ้าง ? คำถามนี้ตอบได้ยากเพราะมีการนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม ก็อาจแบ่งกลุ่มของงานทางด้าน AI ได้ดังนี้

1. งานด้านการวางแผนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ (autonomous planning and scheduling ตัวอย่างที่สำคัญคือ โปรแกรมควบคุมยานอวกาศระยะไกลขององค์การนาซา (NASA)

2. เกม (game playing) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดีพบลู (Deep Blue) ของบริษัทไอบีเอ็ม เป็นโปรแกรมเล่นเกมหมากรุก สามารถเอาชนะคนที่เล่นหมากรุกได้เก่งที่สุดคือ Garry Kasparov ด้วยคะแนน 3.5 ต่อ 2.5 ในเกมการแข่งขันหาผู้ชนะระดับโลก เมื่อปี ค.ศ. 1997

 

 

3. การควบคุมอัตโนมัติ (autonomous control) เช่นระบบ ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Network ) เป็นระบบโปรแกรมที่ทำงานด้านการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision system) โปรแกรมนี้จะได้รับการสอนให้ควบคุมพวงมาลัยให้รถแล่นอยู่ในช่องทางอัตโนมัติ

 

4. การวินิจฉัย (diagnosis) เป็นการศึกษาเรื่องสร้างระบบความรู้ของปัญหาเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ของระบบนี้คือทำให้เสมือนมีมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
งานวิจัยด้านนี้มีจุดประสงค์หลักว่าเราไม่ต้องพึ่งมนุษย์ในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วระบบผู้เชี่ยวชาญยังต้องพึ่งมนุษย์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในช่วงแรก การจะทำงานวิจัยเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การแทนความรู้, การให้เหตุผล และ การเรียนรู้ของเครื่อง ตัวอย่างของงานประภทนี้คือ โปรแกรมการวินิจฉัยโรคหรือระบบผู้เชี่ยวชาญ MYCIN สำหรับโรคที่ติดเชื้อทางเลือด

 

 


หุ่นยนต์อาสิโม

 

5. การวางแผนปัญหาที่ซับซ้อน (logistics planning) ตัวอย่างคือ ในปี ค.ศ. 1991 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบภาวะวิกฤตที่เรียกว่า Persian Gulf รัฐบาลจึงใช้โปรแกรม DART ในการวางแผน

ุ6. หุ่นยนต์ (robotics) เช่น หุ่นยนต์อาสิโม (ASIMO) หุ่นยนต์จิ๋วช่วยในการผ่าตัด

7. ความเข้าใจในภาษามนุษย์ (language understanding) เช่น โปรแกรม ALICE ผู้เรียนสามารถลองคุยกับอลิซได้ที่เว็บไซต์ http://alicebot.org/

8. การแก้โจทย์ปัญหา (problem solving) เช่นโปรแกรม PROVERB ที่แก้ปัญหาเกมปริศนาอักษรไขว้ ซึ่งทำได้ดีกว่ามนุษย์

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงที่มีแล้วในปัจุบัน มิใช่มีแค่ในฝันหรือในนวนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

ผู้เรียนเคยเห็นหรือเคยใช้ผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์อะไรบ้าง?

โปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์แตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปอย่างไร?

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
<< กลับ | ต่อไป >>
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.

 

 

 

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์