ถ้าเราต้องการให้อะตอมนั้นเสถียร เราควรบรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำหรือสูงก่อน

หลักเอาฟเบา (Aufbau principle)


               Aufbau เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งมีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า "build up" ดังนั้น หลักเอาฟบาว คือ "หลักการวางอิเล็กตรอนเพื่อสร้างอะตอม" กล่าวไว้ว่า

"ต้องเติมอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่ระดับพลังงานต่ำให้เต็มก่อน แล้วจึงเติมในระดับพลังงานที่สูงขึ้นไป"


         

               ลำดับการจัดเรียงอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานต่ำไปสูงจาก 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ...
               ตัวอย่าง การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุนิเกิล(Ni) สัญลักษณ์ของธาตุคือ

                   จากสัญลักษณ์ของธาตุ พบว่า Ni มีอิเล็กตรอน 28 ตัว จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น

                   การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ni ซึ่งมี 28 อิเล็กตรอน เขียนได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8

 


ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์