หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญฟิสิกส์อะตอม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม

1.  บทนำ

2.  โครงสร้างของสสาร

3.  ความเจริญของวิชาไฟฟ้าและไฟฟ้าแม่เหล็ก

4.  การค้นพบอิเล็กตรอน

5.  สเปกตรัมของแสงและสเปกตรัมของอะตอม

6.  การแผ่รังสีของวัตถุดำและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น

7.  ปรากฎการณ์โฟโตอิเลกตริก

8.  การค้นพบรังสีเอกซ์

9.  การพบสารกัมมันตรังสี

10.  แบบจำลองอะตอม

11.  ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

12.  กลศาสตร์ควอนตัม

ดัชนีหน้า  1   
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก ฟิสิกส์อะตอม  ของ  ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ 

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน