หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พลังงานอะตอม

     ดีโมครีตัสกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นจาก อนุภาคที่เล็กมาก  เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้   อนุภาคเล็กๆเหล่านี้จะรวมพวกเข้าด้วยกันโดยวิธิการต่างๆ  สำหรับอนุภาคเองนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถจะแตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงไปอีกได้  ดีโมครีตัสตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า "อะตอม (Atom)"   จากภาษากรีกที่ว่า  atoms  ซึ่งมีความหมายว่า  "ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก"   ตามความคิดเห็นของเขา  อะตอมเป็นชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้

กระบวนทางนิวเคลียร์

 

สารบัญ

 1. อะตอมแบ่งแยกไม่ได้แต่....

 2. อะตอมสามารถแบ่งออกได้

 3. ปืนชนิดใหม่

 4. กระสุนที่ดีกว่า

 5. ปริศนาของธาตุ 93

 6. ยูเรเนียมและสงครามโลกครั้งที่สอง

 7. การเกิดของยุคอะตอม

 8. เมืองที่มีความลับ เมือง

 9. เมืองที่ทำยูเรเนียม  235

 10. เมืองที่ทำพลูโตเนียม

 11. เมืองที่ลับที่สุดของเมืองลึกลับ

 12. อะตอมเพื่อสันติ

 13. กำลังจากอะตอม

 14. ไอโซโทปกัมมันตรังสี เพื่อการกินดีอยู่ดี

 
 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน