หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตรวจต่อมไทรอยด์

      ดังที่อธิบายแล้วโซเดียมจะปนอยู่ทั่วทุกแห่งในของเหลวในร่างกาย  แต่มีบางธาตุที่มักจะไม่แผ่กระจายทั่วร่างกาย  แต่ส่วนใหญ่จะรวมกันอยู่ที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยเฉพาะเช่น  ไอโอดีนจะไปสะสมที่ต่อมไทรอยด์ซึ่งเป็นอวัยวะเล็ก ๆ ที่อยู่ที่คอด้านหน้า  มีส่วนสำคัญที่บอกสุขภาพของคน  ถ้าต่อมไทรอยด์ทำงานไม่ดีก็จะบวมขึ้นที่เราเรียกว่า คอหอยพอก (goiter)  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคหัวใจได้

      ถ้าแพทย์ประสงค์จะทราบว่าไทรอยด์ของผู้ป่วยทำงานผิดปกติหรือไม่  ก็ให้ผู้ป่ายดื่มเครื่องดื่มที่มีไอโอดีนกัมมันตรังสี (1-131)  เจือปนอยู่เล็กน้อยเข้าไป  และใช้เครื่องไกเกอร์เคาน์เตอร์ไปวัดที่คอผู้ป่วย  โดยการวัดความแรงของรังสีในต่อมไทรอยด์  แพทย์ก็จะบอกได้ว่าต่อมไทรอยด์สะสมไอโอดีนปกติหรือไม่  หรือรับมากไปหรือน้อยไป

      โดยใช้เครื่องวัดรังสีที่สามารถที่จะวัดกัมมันตภาพรังสีปริมาณเล็กน้อยได้  แพทย์อาจจะทำแผนที่ของต่อมไทรอยด์เพื่อแสดงว่าส่วนไหนทำงานดี  ส่วนไหนทำงานไม่ดี  ถ้าพบว่าไทรอยด์ผิดปกติหรือเป็นมะเร็งแพทย์ก็จะให้ผู้ป่วยดื่มไอโอดีนกัมมันตรังสีมากขึ้นอีก  รังสีจากไอโอดีนกัมมันตรังสีจะทำลายส่วนที่ผิดปกติในไทรอยด์ได้

      เราอาจใช้ไอโอดีนกัมมันตรังสีตรวจการเจิรญเติบโตของสมองส่วนที่แสดงว่าเป็นมะเร็ง  ในกรณีนี้ไม่ได้ให้ดื่มไอโอดีนกัมมันตรังสีทางปาก  แต่ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด  เพราะว่าเนื้องอกของสมองจะดูดโลหิตไปมากกว่าส่วนที่ปกติ   ดังนั้นไอโอดีนกัมมันตรังสีจะไปร่วมอยู่ตรงที่เป็นเนื้องอกที่ผิดปกติมากกว่าส่วนอื่น ๆ   ศัลยแพทย์จะใช้เครื่องวัดรังสีตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกนี้ออกมา

      ในการรักษาเนื้องอกในสมองชนิดหนึ่ง  แพทย์ไม่ใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีอยู่แล้ว  แต่จะทำขึ้นข้างในเนื้อร้ายนั้นเอง  โดยในตอนแรกเขาฉีดธาตุโบรอนเข้าเส้นเลือดผู้ป่วย  เนื้องอกจะสะสมโบรอนได้เร็วกว่าส่วนที่ปกติ  และชั่วขณะหนึ่งก็จะมีโบรอนจำนวนมากสะสมในส่วนนี้  หลังจากการฉีดโบรอนเข้าร่างกายประมาณ 10 นาที  คนป่วยก็จะถูกนำไปที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  จัดวางศีรษะผู้ป่วยตรงส่วนที่จะรักษาให้ตรงกับรูเล็ก ๆ  โดยส่วนอื่นถูกกั้นไม่ให้ถูกรังสี  จากนั้นก็จะเปิดรูให้นิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิ่งชน  เมื่ออะตอมของโบรอนถูกชนโดยนิวตรอนก็จะให้รังสีอัลฟาออกไปทำลายเซลล์ที่เจริญผิดปกติ  ทางเดินของอนุภาคอัลฟาสั้นมากและมันจะหยุดก่อนที่จะไปถึงและทำอันตรายสมองส่วนอื่น ๆ

      เราได้เห็นเพียง 2-3 ตัวอย่างเท่านั้นจากงานที่ปฏิบัติจริงจำนวนมากมายที่นักชีววิทยาและแพทย์ใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี  ชีววิทยาและการแพทย์เป็นเพียงสาขาวิชา 2 สาขาในจำนวนสาขาวิชาการมากมายที่ใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีเป็นประโยชน์มาก  ในวงการอุตสาหกรรมไอโซโทปกัมมันตรังสีช่วยประหยัดเงินอย่างมาก  ผลประโยชน์จากการวิจัยโดยใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีในทางชีววิทยาและทางการแพทย์นั้นมิอาจจะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ 

      ในการเกษตร  การเพาะเมล็ดพืชที่อาบรังสี  การทดลองที่จะผลิตพืชผลและสัตว์ที่ดีกว่า  และการทำลายแมลงที่ทำลายพืชและสัตว์โดยใช้รังสีกำลังนำผลที่ดีมาให้  ทางด้านฟิสิกส์  เคมี  การพัฒนาโลหะและในแขนางวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ  ไอโซโทปกัมมันตรังสีช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติของสสาร

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน