หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวนที่น้อยนิด

       สารกัมมันตรังสีที่ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยมนุษย์นั้น  ยังมีจำนวนน้อยมากจนนักวิทยาศาสตร์เองคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรในภาคปฏิบัติ  แต่นิวตรอนที่วิ่งช้าสามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้   แต่ถึงแม้จะเพิ่มได้หลายเท่าก็ตาม  ก็ยังคงมีจำนวนน้อยในภาคปฏิบัติเช่นเดิม

       หลังจากการค้นพบนิวตรอนที่วิ่งช้าไม่นานนัก  เออเนสท์  ลอเรนซ์ก็ผลิตสารกัมมันตรังสีจำนวนมากได้ โดยใช้อนุภาคที่เร่งให้เร็วขึ้นในเครื่องไซโคลตรอนของเขา  ในปี พ.. 2478  เขาผลิตโซเดียมกัมมันตรังสีในสัดส่วนที่มีในธรรมชาติได้   โซเดียมกัมมันตรังสีนั้นเป็นที่น่าสนใจมาก เพราะอาจนำไปใช้ในทางแพทย์ได้  แพทย์คิดว่าน่าจะดีกว่าเรเดียมเพราะเรเดียมสลายตัวช้ามาก   มีเวลาครึ่งชีวิต 1620 ปี  เรเดียมแผ่รังสีที่แรงตลอดเวลาเป็นเวลานาน  ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงไม่สามารถปล่อยให้ฝังอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้   แต่จำต้องเอาออกหลังจากใส่ไว้ชั่วระยะหนึ่ง  ไม่เช่นนั้น นอกจากจะทำลายเซลล์ร้ายแล้ว เรเดียมจะทำลายเซลล์ดี ๆ และกระดูกด้วย  ตรงข้ามกับโซเดียมกัมมันตรังสีซึ่งมีครึ่งชีวิตเพียง 15 ชั่วโมง จึงไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเพราะจะสลายตัวหมดในเวลาอันรวดเร็ว  ไม่ทันที่จะทำอันตรายส่วนดีอื่น ๆ ของร่างกาย

อาหารอาบรังสี

        รังสีแกมมาสามารถใช้ฆ่าแบคทีเรีย  เห็ดและแมลงในอาหารได้  ถึงแม้ได้บรรจุอาหารนั้นลงหีบห่อแล้ว  เป็นการยืดอายุอาหารที่วางไว้บนชั้นขาย  แต่บางครั้งรังสีแกมมาทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนได้  รังสีแกมมาใช้สำหรับฆ่าเชื่อโรคตามเครื่องมือในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดฉีดยาพลาสติกซึ่งจะเสียหายถ้าฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน  เซลล์มะเร็งในร่างกายของคนไข้สามารถฆ่าได้โดยใช้รังสีแกมมาอย่างระมัดระวัง

      เมื่อลอเรนซ์ประกาศว่า  เขาได้ทำโซเดียมกัมมันตรังสีได้จำนวนหนึ่ง  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  จอห์น คอคครอฟท์ (John Cockroft)  ได้ให้ข้อคิดว่า  ประชาชนไม่ควรหวังอะไรจากโซเดียมกัมมันตรังสีมากนัก  ไซโคลตรอนของลอเรนซ์ยังไม่สามารถที่จะผลิตโซเดียมกัมมันตรังสีจำนวนมาก ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้ในทางแพทย์ได้  นอกจากนี้ราคายังสูงกว่าเรเดียมเสียอีก  และราคาจะยังคงสูงเช่นนี้จนกว่าจะหาวิธีใหม่ที่จะผลิตด้วยราคาถูก ๆ ได้

      หลังจากนั้นเพียง 2-3 ปี ฮาฮ์นและสตราสมานก็ค้นพบฟิสชั่นและฟิสชั่นนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้การผลิตสารกัมมันตรังสีราคาถูกลง   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูไม่ใช่จะผลิตโซเดียมกัมมันตรังสีได้อย่างเดียวเท่านั้น   แต่สามารถผลิตไอโซโทปอื่นได้ด้วย  และได้ปริมาณมากซึ่งจะทำให้ราคาต่ำลง

      เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสีได้ 2 ทาง  หนทางแรกคือในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูทำงาน ยูเรเนียมเกิดฟิสชั่น และแยกเป็น 2 ส่วนเกือบเท่า ๆ กัน  ทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่ใช่นิวเคลียสของธาตุเดียวเสมอไป  ฟิสชั่นอาจทำให้เกิดสารกัมมันตรังสีแตกต่างกันได้ถึงกว่า 30 แบบ  โดยแต่ละแบบก็มีเป็นคู่กัน   ดังนั้น อย่างน้อยไอโซโทปกัมมันตรังสี 60 ชนิดที่แตกต่างกันจะเกิดขึ้นจากยูเรเนียมระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู   หนทางที่สองอาจจะหย่อนสารต่าง ๆ ลงไปในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขณะที่เดินเครื่องอยู่  นิวตรอนที่เกิดขึ้นจำนวนมากมายจากฟิสชั่นก็จะวิ่งชนสารเหล่านี้ทำให้กลายเป็นสารกัมมันตรังสีได้  โดยวิธีนี้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูอาจจะผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสีได้หลายชนิดและด้วยจำนวนมากด้วย

      ไอโซโทปกัมมันตรังสีมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป  แต่ละชนิดก็มีเวลาครึ่งชีวิตต่างกัน  บางชนิดสลายตัวได้เร็วมาก  บางชนิดก็ช้ามาก  บางชนิดก็ให้รังสีแรง  บางชนิดก็ให้รังสีอ่อน  และรังสีบางชนิดก็เดินทางได้ไกลผ่านวัตถุหนา ๆ ได้  บางชนิดเดินทางได้ระยะสั้น ๆ  ไอโซโทปกัมมันตรังสีบางชนิดก็เป็นพิษจนยากแก่การใช้  บางชนิดก็ไม่ร้ายแรงนักสามารถใช้กับพืช สัตว์และมนุษย์ได้   นักชีววิทยา  แพทย์และบุคคลในวงการ
อุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่สนองวัตถุประสงค์ได้ตามที่ต้องการ

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน