หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เตาปฏิกรณ์ขนาดกระทัดรัด

         แบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่ไกล ๆ อาจเป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบเล็กกะทัดรัดซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายโดยทางอากาศได้  ขณะนี้ก็กำลังมีการศึกษาค้นคว้าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบกะทัดรัดนี้อยู่  ถ้าสามารถสร้างขึ้นด้วยราคาที่ไม่แพงนัก ก็จะช่วยประเทศด้อยพัฒนาได้หลายทาง  เช่น ในสถานที่ที่เดิมไม่มีไฟฟ้าใช้  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบนี้ก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ๆ ได้  หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ความสว่างแก่ตัวเมือง ในสถานที่ซึ่งไม่ห่างไกลจากต้นกำเนิดพลังงานก็จะช่วยในการขุดแร่จากใต้ดินได้ในบริเวณที่แห้งแล้ว  ก็จะช่วยนำน้ำไปสู่บริเวณนั้นทำให้ใช้เพาะปลูกได้และในทางตรงข้าม ในที่ที่พื้นดินแฉะมากไปก็สามารถใช้เป็นตัวขจัดน้ำในบริเวณนั้นได้   เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น  พื้นดินซึ่งแต่เดิมเป็นทะเลทรายหรือแห้งแล้งกันดารก็สามารถผลิตอาหารสำหรับประชาชนซึ่งขณะนี้มีอาหารไม่เพียงพอได้

      พลังงานอะตอมสามารถใช้ขับเคลื่อนเรือได้เช่นกัน  ในการนี้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์กินที่ในเรือน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ  ปัจจุบันสถานที่ที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงเป็นปัญหาสำคัญ  เพราะต้องใช้ที่มากในเรือ  แต่ในเรือพลังงานอะตอมเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้บริเวณพื้นที่มาก  พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้จึงสามารถเอาไปใช้ในทางอื่นได้  และอีกประการหนึ่งเรือพลังงานอะตอมสามารถเดินทางได้นานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง

      เรือพลังงานอะตอมที่ไม่ใช่เรือรบก็ได้สร้างขึ้นแล้ว  ในเรือที่กล่าวนี้ หรือในเรือที่จะสร้างในอนาคตจะมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูอยู่หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าสำหรับผลิตความร้อนเพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำและไอน้ำที่ได้ไปหมุนเครื่องยนต์ของเรือ

      เรือตัดน้ำแข็งเลนิน  (Lenin)  ของรัสเซียได้สร้างขึ้นเพื่อใช้แหวกทางน้ำแข็งในทะเลเหนือเพื่อให้เรือลำอื่นตามไปได้

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน