หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โรงงานไฟฟ้าในรัสเซีย

          โรงไฟฟ้าอะตอมโรงแรกของโลกที่ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสายส่ง สร้างในประเทศรัสเซีย  โดยเริ่มเดินเครื่องในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2497  หนึ่งปีต่อมารัสเซียก็ได้แสดงหุ่นจำลองและฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านี้ในการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้พลังงานอะตอมในทางสันติ

      ตามที่ได้ดูจากภาพยนตร์  เครื่องปฏิกรณ์นั้นใหญ่  ใช้พื้นที่มากเกินความจำเป็น  เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้ยูเรเนียมที่มีสัดส่วนยูเรเนียม235 สูงกว่ายูเรเนียมตามธรรมชาติ  ไม่ได้กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องแรกที่สร้างที่ชิคาโก  ปัจจุบันเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ถูกอัดให้เป็นแท่งหรือแผ่นหรือท่อกลวงยาว ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการที่จะดึงออกเมื่อจำเป็น

      เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของรัสเซียมีแท่งเชื้อเพลิงอยู่ 128 แท่ง  ภายหลังการใช้งานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เชื้อเพลิงจะถูกใช้หมด  อะตอมของยูเรเนียมแตกตัวและมีผลผลิตจากฟิสชั่นเกิดขึ้นมากมาย  พวกนี้ดูดนิวตรอนมาก  ดังนั้น จึงทำให้มีนิวตรอนเหลือไม่พอที่จำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปได้   แท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนี้จะถูกดึงออกแล้วเปลี่ยนอันใหม่ลงไปโดยใช้เครื่องมือกลที่บังคับจากระยะที่ปลอดภัย

      โรงไฟฟ้าอะตอมของรัสเซียโรงนี้ผลิตกระแสไฟฟ้า 5,000 กิโลวัตต์ (กำลังไฟฟ้าวัดในเทอมของวัตต์หนึ่งกิโลวัตต์เท่ากับหนึ่งพันวัตต์)  ภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้าไปถึงประชาชนรัสเซียได้อย่างไร และกระแสไฟฟ้าถูกใช้ไปอย่างไร   อย่างเช่นวัวถูกรีดนมด้วยเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอะตอมนี้  เป็นต้น

      โรงไฟฟ้าอะตอมโรงที่สองสร้างที่คาลเด็น ฮอลล์ (Calden Hall) ประเทศอังกฤษ  เดินเครื่องใน พ.ศ. 2499  โดยสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบทเป็นผู้กดสวิชจ่ายกระแสไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าโรงนี้มีกำลังมากกว่าเครื่องแรกที่รัสเซียถึง 10 เท่า

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน