หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

           โรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงใช้ฟ้าจากโรงไฟฟ้าอะตอม  โดยทั่วไปหลักการของโรงไฟฟ้าอะตอมไม่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือน้ำมันเท่าไรนัก  โรงไฟฟ้าทั่วไปประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 อย่างคือ หม้อต้มน้ำ (boiler)  เทอร์ไบน์ (turbine)  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)  ในหม้อต้มน้ำถ่านหินหรือน้ำมันถูกเผาเพื่อให้ได้ความร้อนสำหรับใช้ในการเปลี่ยนน้ำเป็นไอน้ำ  เมื่อมีไอน้ำเคลื่อนผ่านเทอร์ไบน์ก็จะทำให้หมุน  และเทอร์ไบน์นี้ก็จะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งเพ่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา   จากนั้นกระแสไฟฟ้าก็ถูกป้อนเข้าสายส่งแรงสูงส่งไปทุกแห่งที่ต้องการ

       ในโรงไฟฟ้าอะตอมใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแทนเชื้อเพลิงและหม้อต้มน้ำ  เมื่อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูทำงานและให้พลังงานอะตอมออกมา ก็จะร้อนมาก  ความร้อนนี้จะทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ  จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับโรงไฟฟ้าธรรมดา  นั่นคือไอน้ำไปหมุนเทอร์ไบน์และเทอร์ไบน์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา  ดังนั้นเราอาจพิจารณาได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงและหม้อต้มน้ำที่เผาไหม้ยูเรเนียมหรือวัตถุที่เกิดฟิสชั่นชนิดอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองวัตถุที่เกิดฟิสชั่นได้จึงมักเรียกว่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

       โรงไฟฟ้าอะตอมที่สร้างขึ้นนี้โดยเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูจะถูกสร้างไว้ในบริเวณที่มีเครื่องกำบังรังสีปกคลุมอยู่ซึ่งมองดูคล้ายลูกฟุตบอลครึ่งลูกตั้งอยู่บนพื้นดิน  ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนในกรณีที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูทำงานผิดปกติและมีกัมมันตภาพรังสีออกมา  ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอาจมีลูกฟุตบอลครึ่งทรงกลมนี้อยู่เต็มไปหมด  ซึ่งเวลานั้นลูกหลานของพวกเราก็คงคิดว่าเขาอยู่ในยุคอะตอมซึ่งเปรียบกับพวกเราขณะนี้ที่พิจารณาปล่องไฟสูง ๆ ของโรงงานว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของทุกวันนี้

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

      โรงไฟฟ้าอะตอมยังมีราคาแพงมากและเป็นสิ่งใหม่  เมื่อรถยนต์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก  คนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อไว้ใช้ได้   ปัจจุบันประเทศที่รวยเท่านั้นที่สามารถมีโรงไฟฟ้าอะตอมได้  แม้กระนั้นก็ตามหลายประเทศก็ได้สร้างโรงไฟฟ้าอะตอมขนาดเล็ก ๆ ไว้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอะตอม และหาคำตอบที่ยุ่งยากต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูทำงาน

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน