หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญพลังอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

น้ำมันกับถ่านหินใกล้หมด

      การใช้พลังงานอะตอมในทางสันตินั้น  สิ่งสำคัญที่สุดในทางปฏิบัติก็คือการผลิตกำลัง  ปัจจุบันกำลังที่เราใช้กันอยู่ได้จากการเผาถ่านหินและน้ำมันซึ่งได้จากใต้ดิน   เชื้อเพลิงเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ 250 ล้านปีมาแล้ว ภายใต้สภาพที่เหมาะสมในขณะนั้นซึ่งไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอีกในโลก  เมื่อเรานำถ่านหินหรือน้ำมันจากใต้พื้นดินมาใช้  ก็เปรียบเหมือนเราใช้สิ่งของที่สะสมสำรองไว้โดยไม่มีการหาสิ่งทดแทนสิ่งที่ใช้ไปเลย

      ในอนาคตจะถึงเวลาหนึ่งที่ถ่านหินและน้ำมันที่มีอยู่ในโลกถูกใช้ไปหมด  และเวลานั้นอาจมึงเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้  ความต้องการทางกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก  และเพื่อให้ได้ตามความประสงค์เราก็ต้องเผาเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น  มีเหตุผลหลายข้อที่แสดงถึงความต้องการทางกำลัง  เป็นต้นว่าประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  หลายประเทศที่ด้อยพัฒนาได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมของตนเอง  มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นทุกหนทุกแห่ง  นั่นก็หมายถึงประชาชนใช้กำลังมากขึ้นในบ้านของเขา  และเขาก็ต้องการเครื่องจักรกลมากขึ้น  เครื่องจักรกลเหล่านี้จำเป็นต้องเดินเครื่องด้วยกำลัง  ผู้ชำนาญการได้กล่าวว่าต้องการกำลังยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นตามอัตราปัจจุบันแล้ว  ถ่านหินและน้ำมันจะหมดสิ้นใน 2-3 ศตวรรษข้างหน้านี้  หรือบางทีอาจจะเพียง 100 ปีก็ได้     นับว่าโชคยังดีอยู่ที่วาระสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงการผลิตกำลังจากพลังงานอะตอม  โรงไฟฟ้าอะตอมหลายโรงได้สร้างเสร็จจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้ว  เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอะตอมก็สร้างแล้ว และกำลังจากพลังงานอะตอมก็ได้นำไปใช้ในการทำความอบอุ่นให้แก่บ้านเรือนในเมืองหนาว

 สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


พลังงานอะตอม  ของวิทิต  เกษคุปต์ เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)    (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน