หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

บทที่ 4

1.  บทนำ

2.  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

3.  ไฟฟ้ากระแสสลับ

4.  ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

5. ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

6. ขดลวดตัวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ึ7.  วงจร  R  - L - C

7.1.1  ตัวอย่าง

8.  กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

9. การสั่นพ้องทางไฟฟ้า

9.1.1  ตัวอย่าง

10. คำถาม - คำตอบ

11. โจทย์รวม

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10   11
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน